Luchtfoto kerk, ca. 1970

1788-1805 E.H. Andreas Jongelincx

  Terug naar overzicht

Hij werd geboren als Joseph Jongelincx te Mechelen op 7 januari 1742. Als kloosterling nam hij de naam Andreas aan. Hij werd geprofest op 31 januari 1762. Zijn priesterwijding volgde op 24 mei 1766. Eerst was hij koster in het klooster.

Op 7 maart 1778 werd hij onderpastoor te Loenhout en in december 1788 pastoor, in opvolging van E.H. Delgado, die zijn ontslag had ingediend.

Hij maakt de zwaarste periode door van de Franse revolutie.

Op 2 augustus 1796 moest hij al de parochieregisters inleveren. In september 1797 werd de kerk gesloten omdat de pastoor weigerde de eed van haat af te leggen. Er mochten geen H. Missen meer gelezen worden, maar dit gebeurde toch in de huizen van de mensen. In december 1797 werd hij uit de pastorij gejaagd. De pastorij, vanaf 1765 gebouwd onder E.H. De Munck, werd aangeslagen en openbaar verkocht als "zwart goed". De pastoor ging wonen op het kasteel van dhr. Walkiers Gamerijs. Daarna verstopte hij zich nog in verschillende huizen. (1)

Uiteindelijk overleed hij op 4 augustus 1805 in een huis van Adriaen Roovers Smit, dat gelegen was achter het huis van Christiaen Compere genaamd Sinis. Zijn grafsteen met opschrift is nog steeds te zien in de kerk van Loenhout. Dit is de tekst:

D.O.M.
Memoriam Reverndi Domini Andrae Jongelincx
Religiosi abbatiae Si.Bernardi ad Scheldam per 17 annos
Huius parochiae pastor
Obiit 4 augusti 1805
R.I.P.


(1) Bron: Notities van zijn opvolger E.H. Guido Rosa.