Luchtfoto kerk, ca. 1970

1805-1813 E.H. Bernardus de Lausnay

  Terug naar overzicht

Bernardus de Lausnay werd geboren te Opwijk op 16 januari 1760 als Josephus Bernardus, zoon van Petrus de Lausnay, erfmeyer van Opwijk, en Theresia Petronille Bauwens. (3)

Sedert 1794 was hij reeds onderpastoor te Loenhout.

Op 28 januari 1795 verkocht hij, om contributie te kunnen betalen, gronden aan zijn broer Petrus Emanuel de Lausnay, advocaat te Brussel. (1)

Hij werd op 14 augustus 1805 aangesteld als pastoor. Onder zijn pastorale zorg werd te Loenhout de Rozenkrans ingesteld in 1805. Hij deed de kerk witten in 1806 en heeft drie altaren gemeubeld.

Dankzij hem kreeg Loenhout van de prelaat van de abdij in 1810 een relikwie van het H. Kruis.

In 181. ontving hij van dhr. J.B. Torenborg, geboren in Bergen-op-Zoom en woonachtig te Hoogstraten, een beeld en relikwie van de H. Antonius van Padua. In dankbare gedachtenis aan dit mooie geschenk, vond er jaarlijks een gezongen jaargetijde plaats op het doksaal.

E.H. de Lausnay wist ook een aflaat van 7 jaar te bekomen voor de parochie. De pastoor heeft gezorgd voor drie rode stoelen en een rood ciborievelum van de abdij.

Op de vooravond van de eerste zondag van maart 1813 heeft E.H. de Lausnay zijn ontslag gekregen van het bisdom Mechelen, waartoe Loenhout behoorde sinds de opheffing van het bisdom Antwerpen. Hij zou zgz. zelf zijn ontslag aangevraagd hebben. Een tijdje daarvoor was hij ontboden geweest op het vicariaat in Mechelen, maar had toen schriftelijk geantwoord dat het tijdstip hem niet schikte en dat hij na Pasen zou langskomen. Hij zou dan eventueel zijn ontslag aanbieden, als Loenhout hem niet wilde uitbetalen. Het vicariaat was hem echter niet gunstig gezind omdat hij weigerde het Te Deum te zingen en te bidden voor Napoleon. Daarom werd hij ontslagen.

Op 12 april 1815 heeft hij nog gezorgd voor een relikwie van de H. Bernardus.

Hij bleef op de pastorij wonen zonder functie tot 22 november 1815, toen hij dankzij de steun van Joannes Lippens aangesteld werd als pastoor van Gastel. Daar overleed hij op 14 februari 1818.(2)

Handtekening van pastoor de Lausnay (4)

Bronnen

(1) Bron: Kerkarchief Loenhout, nr. 98

(2) Bron: De notities van zijn opvolger E.H. Guido Rosa.

(3) Zijn vader, Petrus de Lausnay, overleed op 10 april 1790. Zijn moeder, Theresia Petronilla Bauwens, was geboren op 4 maart 1726. Zij zijn getrouwd op 16 juni 1746.

(4) Bron: Testament opgesteld op 29/7/1817 voor notaris Franciscus De Bie te Oud-Gastel, waarin hij beschikt dat al zijn roerende en onroerende goederen zullen overgaan op zijn medebroeder fr. Seraphinus (of bij diens overlijden: fr. Leonardus) van de abdij. West-Brabants Archief