Bewerkingen leenboeken gepubliceerd

Zoals reeds vermeld bij de laatste versie van ons genealogisch bestand werden door ons een aantal leenboeken verwerkt uit het oude archief van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk. Het zijn leenboeken die gegevens bevatten voor de periode 1450-1600.

Omdat in die leenboeken veel zaken achteraf bijgeschreven werden, geven sommige pagina’s een nogal chaotische indruk en moet de gebruiker af en toe zelf puzzelen om de juiste inhoud bij de juiste tekst te plaatsen en de chronologie op te zoeken. Gelukkig zijn vaak de datums van de gebeurtenis vermeld.

De leenboeken 302, 303 en 304 bevatten deels identieke gegevens, maar boek 303 bevat de meeste aantekeningen voor de periode 1450-1520.

De leenboeken bieden een mooie aanvulling om een aantal inwoners van Loenhout in die periode te kunnen benoemen, en daar zij ook data van erfopvolging vermelden zullen zij zeker een bron vormen voor aanvulling en correctie van ons genealogisch bestand voor 1600.

Mocht U opmerkingen hebben of fouten vaststellen vernemen we het graag.

Praktische nota voor de gebruiker: als bepaalde tekst in schuine druk wordt weergegeven, betekent dit dat het later bijgeschreven toevoegingen betreft.