Etienne Kerremans (32)

Loenhoutse cijnsboeken

In het rijksarchief Antwerpen vinden we onder de archieven van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk diverse cijnsboeken waarvan de oudste dateren resp. van de jaren 1530, 1566 en 1622. Dit betreffen 6 cijnsboeken in de inventaris genummerd 250 t.e.m. 255 (zie ook onze Inventaris van…

Lees verder...

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Zoals u intussen al weet zijn onze bestanden van de Loenhoutse bevolking 'dynamische' bestanden, in die zin dat ze regelmatige aangepast en/of aangevuld worden, enerzijds door eigen werk, anderzijds door aanvullingen van bezoekers van onze website. Voor het bestand pre-1800 hebben we bvb. dankzij de…

Lees verder...

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Vooreerst willen wij Maria Gorissen hartelijk danken voor de bijdragen die zij aan dit bestand al geleverd heeft en waarbij weer heel wat gegevens aangevuld konden worden. Daar dit veelal over data voor en na 1800 gaat is met deze gegevens ook een aanvulling voor…

Lees verder...

Raar gedoe op de Burgerlijke Stand

Vandaag werd een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800 opgeladen. Aan beginnende genealogen wordt vaak gezegd dat de gegevens betrouwbaar zijn tot 1800, m.a.w. sinds het ontstaan van de burgerlijke stand. Maar is dit werkelijk ook zo? Onderstaand voorbeeld…

Lees verder...

Nieuwe versie van het genealogisch bestand (pre-1800)

Vandaag werd een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800 opgeladen. In de nieuwe versie werden een aantal aanvullingen, verbeteringen en nieuwe koppelingen (o.m. naar de procesbundels) aangebracht. Er werd ook getracht zoveel als mogelijk te achterhalen waar personen die…

Lees verder...