Raar gedoe op de Burgerlijke Stand

Vandaag werd een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800 opgeladen.

Aan beginnende genealogen wordt vaak gezegd dat de gegevens betrouwbaar zijn tot 1800, m.a.w. sinds het ontstaan van de burgerlijke stand. Maar is dit werkelijk ook zo? Onderstaand voorbeeld toont aan dat ook dat met een korreltje (en soms wat meer) zout moet genomen worden.

Dankzij het werk van Maria Gorissen konden reeds heel wat ontbrekende data, meer bepaald van Loenhoutenaren die buiten Loenhout overleden zijn, achterhaald worden.

Eén van de achterhaalde gegevens was het overlijden van Cornelis KENNIS te Wuustwezel op 3 mei 1847.

Deze Cornelis hebben wij in ons bestand als zoon van Dielis Kennis x Jenno Loopmans, man van Maria-Catharina Anthonissen, gedoopt Loenhout 1.12.1764.

Maria vermeldde nog dat hij wel met de juiste echtgenote maar met de verkeerde ouders werd opgegeven.

Als we nu echter de akte nog wat nadrukkelijker bekijken zien we dat niet alleen de verkeerde ouders maar ook de verkeerde geboortedatum werd vermeld, nl. geboren te Loenhout op 20 november 1761.

Als wij deze datum in ons bestand invoeren vinden we op die datum de doop van ene Cornelis Kennis, niet de zoon van Dielis maar wel van Fransus Kenis x Adriana Wierckx. Deze Cornelis is volgens ons bestand overleden Sas van Gent op 31 juli 1826 als man van Anna van Boxel.

Eerste reactie is natuurlijk of wij een fout hebben gemaakt, dus duiken we terug in de overlijdensregisters van Sas van Gent waar wij volgende akte vinden.

Dit stemt volledig overeen met onze gegevens, Cornelis Kenis trok naar Steenbergen waar hij in 1792 een eerste keer huwde met Maria Potters en in 1795 een tweede keer met Anna van Boxel. Zijn naam Kenis werd er verbasterd tot Kenings en Keunings.

Zoals je kan merken werden de namen van zijn ouders in de overlijdensakte uit Sas van Gent correct weergegeven (Fransus Kenis x Adriana Wierckx).

Volgens de gegevens van de burgerlijke standen van Sas van Gent en van Wuustwezel moet Cornelis Ken(n)is, zoon van Fransus x Adriana Wierckx, dus 2 keer overleden zijn, een eerste keer in 1826 in Sas van Gent en een tweede keer in Wuustwezel in 1847.

Gelukkig beschikken we over voldoende gegevens (waar we hier niet verder over uitweiden) om te weten waar we welke Cornelis moeten plaatsen, maar degenen die maar één tak onderzoeken zullen zeker misleid zijn. Het blijft natuurlijk een open vraag hoe de BS van Wuustwezel zich zo kon vergissen.

Een vergelijkbare vergissing troffen we vroeger ook reeds aan bij de BS van Brecht, zie hiervoor ons artikel verschenen op onze website op 11.10.2018 onder de titel 'Hoe betrouwbaar zijn onze bronnen: het gezin Schoepen-Goossens'.

Rest wel de vraag: hoe komt de ambtenaar in Wuustwezel, aan wie door geburen van Cornelis Kennis diens overlijden wordt gemeld, ertoe diens geboortedatum en ouders te vermelden? Wisten die buren dat? (lijkt niet erg waarschijnlijk) Stonden die zogezegd ergens vermeld?

Mocht U kennis hebben van registers of VT Wuustwezel waarin betrokkene wordt vermeld vernemen we dit graag!

Ter info: voor dezen die vertrokken vanuit de overlijdens Wuustwezel (zoals in het bestand R. Vissers) is het logisch dat deze fout daarin opgenomen werd.