Nieuwe versie van het genealogisch bestand (pre-1800)

Vandaag werd een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800 opgeladen.

In de nieuwe versie werden een aantal aanvullingen, verbeteringen en nieuwe koppelingen (o.m. naar de procesbundels) aangebracht.  Er werd ook getracht zoveel als mogelijk te achterhalen waar personen die in Loenhout geboren zijn of er gewoond hebben doch waarvan we het spoort bijster zijn, naartoe getrokken zijn en waar zij mogelijk gehuwd of overleden zijn.  In dit geval willen we vooral Maria Gorissen bedanken die zich voor dit project heeft ingezet en reeds meerdere gegevens heeft kunnen achterhalen. Mogen we bij deze ook vragen mocht U zelf over zulke ontbrekende gegevens beschikken om ons deze te willen mededelen.

Tenslotte willen we er nogmaals op wijzen dat een aantal gegevens in de samenstelling voor 1600 onzeker zijn en dat deze gegevens dan ook met de nodige omzichtigheid moeten bekeken worden.

Wij hebben ook vastgesteld dat bij sommige personen vermeld staat 'gegevens onzeker'. In ons moederbestand kunnen wij zien waarop deze onzekerheid terugslaat want meestal is dit slechts op één aspect van de gegevens. U mag ons hier altijd voor contacteren.