Staat van het dorp 1580-93

Loenhout heeft heel erg geleden onder de Nederlandse opstand van 1585. In 1580 waren er 268 haardsteden, in 1593 nog 105. Van de 131 ploegen die er waren in 1580, bleven er in 1593 nog 44 over. Om zicht te krijgen op de omvang van de schade, maakte het dorp in 1593 een lijst op waarin voor elk perceel opgegeven werd wie er woonde, hoe de staat was in 1580 en wat er van het goed nog overbleef in 1593. Deze lijst bevindt zich momenteel in het Stadsarchief van Antwerpen, toegang BE SA 35628, met titel "Toestand der dorpen in het markgraafschap in 1593". Etienne Kerremans digitaliseerde deze telling voor het dorp Loenhout en plaatste haar op onze website. De telling geeft een goed beeld van de inwoners van het dorp anno 1593 en zal in de toekomst gekoppeld worden aan ons genealogisch bestand.