Rechtspraak in geschillen

Op onze pagina onder archieven, oud archief Loenhout, bevonden zich reeds onder het hoofdstuk 'rechtspraak in geschillen' de afdelingen 'getuigenissen' (nrs 1321-1331) en 'vooronderzoeken van de schout' (nrs 1332-1333). Deze gegevens waren tot heden summier samengevat en bevatten meestal niet veel meer dan enkele namen en een vage aanduiding van de feiten.

Hoewel nog altijd samenvattingen zijn deze helemaal herwerkt en geven thans een meer uitgebreide uitleg van de aangehaalde feiten.

Zoals vroeger ook reeds vermeld zijn het evenwel geen volledige en afgesloten dossiers, en zal men in andere bronnen (voor zover beschikbaar) verder moeten zoeken om een volledige kijk op het verloop van de zaak te hebben.

Anderzijds menen we dat door deze bronnen we toch weer een stukje inzicht verwerven in wat er zoal reilde en zeilde in een kempisch dorpje in het ancien regime, en voor de individuele genealoog brengt het ook zijn voorouder(s) weer een stukje dichter.

Dit zijn de herwerkte pagina's:

I. Getuigenissen

1. Delen
  • 1321. 1538 (18 juli)-1548 (5 nov.)
  • 1322. 1548 (17 dec.)-1550 (24 aug.)
  • 1323. 1550 (22 sept.)-1560 (16 dec.)
  • 1324. 1560 (30 dec.)-1563 (12 juni)
  • 1325. 1566 (21 mei)-1568 (4 maart)
  • 1326. 1568 (23 maart)-1569 (21 nov.)
  • 1327. 1569 (19 dec.)-1571 (26 maart)
  • 1328. 1619 (26 jan.)-1625 (9 juni)
  • 1329. 1649 (6 maart)-1655 (23 feb.)
2. Losse stukken

J. Vooronderzoeken van de schout