Welkom op deze website over de

Geschiedenis van Loenhout

 

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Vandaag plaatsten we een nieuwe versie van het genealogisch bestand pre-1800 online. In deze versie opnieuw heel wat nieuwe koppelingen naar archiefdocumenten, met name de voorwaardeboeken, OA Loenhout, bundels 922-947. Daarnaast werden her en der verbeteringen en aanvullingen aangebracht op basis van nieuw onderzoek van…

Lees verder...
Jan Simons

Voorwaardeboeken 1559-1659 (OA Loenhout 922-947)

Vandaag voegden we een reeks digitale bewerkingen toe van voorwaardeboeken bij verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen: Het betreft extracten uit de bundels 922 tot 948 van het Oud Archief van Loenhout. Dit zijn samenvattingen die Jan Simons maakte in het kader van…

Lees verder...

Loenhoutse cijnsboeken

In het rijksarchief Antwerpen vinden we onder de archieven van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk diverse cijnsboeken waarvan de oudste dateren resp. van de jaren 1530, 1566 en 1622. Dit betreffen 6 cijnsboeken in de inventaris genummerd 250 t.e.m. 255 (zie ook onze Inventaris van…

Lees verder...
Mathias Van Aken

Loenhoutse schoolmeesters in de 18de eeuw

Op 29 maart 1737 werd Adrianus Petrus Maesmans aangesteld als schoolmeester en organist te Loenhout. Willem Aerts, zijn opvolger, werd in 1755 op dezelfde voorwaarden aangenomen. Het arbeidsreglement van beide heren, bevindt zich in het Oud Archief van Loenhout, onder het nummer 7, "Resolutieboeken 1691-1759".

Lees verder...