Alle Loenhoutse conscrits

Het register met matrikels van het Frans revolutionair leger is online te raadplegen. We gingen op zoek naar alle conscrits geboren te Loenhout en geven op onze website de voornaamste gegevens. We identificeerden elke conscrit met de juiste persoon in ons genealogisch bestand post-1800.

Voor de volledigheid vulden we de lijst aan met personen waarvan we uit andere bronnen weten dat ze in het Frans leger gediend hebben (bv. omdat ze de medaille van St. Helena ontvingen), maar van wie we de inschrijving niet konden terugvinden.