Bronvermeldingen

Geregeld vragen mensen ons waar wij onze mosterd halen, welke bronnen wij raadplegen en hoe of waar zij deze bronnen zelf kunnen raadplegen. Speciaal voor deze mensen hebben we in onze sectie Veelgestelde vragen van het genealogisch bestand voor 1800, een uitgebreid hoofdstuk toegevoegd met bronnen, archieflocaties en nuttige internetkoppelingen.