Nieuwe archiefsamenvatting: OA Loenhout, Rechtspraak, nr. 1200

Met plezier en trots kunnen wij u melden dat vandaag een nieuwe digitale bewerking van een archiefbundel ter beschikking gesteld werd. Bundel 1200 behelst gerechtelijke akten opgesteld in de periode januari 1600 tot februari/maart 1604.

Vele akten zijn zeer summier - niet meer dan één of twee lijnen - en gaan enkel over al dan niet betwiste procedures. Wanneer er niets wezenlijks aan inhoud wordt toegevoegd, hebben we ons dan beperkt tot de eenvoudige vermelding 'procedure'.

Omdat voor deze periode geen schepenregisters beschikbaar zijn, en slechts enkele sporadische gegevens uit de parochieregisters, geven de vermeldingen toch ook weer een aantal aanvullende gegevens voor onze gezinssamenstellingen.

Wij wensen de bezoeker veel plezier bij het doornemen van deze nieuwe digitale bron!