Lijst van burgemeesters verbeterd

Uit de overlijdensregisters van de burgerlijke stand is gebleken dat van 1802-1807 dhr. Joannes Vergauwen optrad als 'maire' (burgemeester). Deze ontbrak evenwel in onze lijst van burgemeesters.

Daarnaast konden we vaststellen dat dhr. Willem Ferdinand Roubens reeds in 1808 actief was als burgemeester, en niet sinds 1815, zoals eerder vermeld in dezelfde lijst.

De nodige correcties werden aangebracht.

Wij danken dhr. Jan Lenaerts van harte om ons attent te maken op deze onvolkomenheid en nodigen alle andere bezoekers van harte uit om ons eventuele tekortkomingen en aanvullingen op de informatie op onze website te willen melden.

Bedankt bij voorbaat!