Studenten KULeuven 1425-1797

In 1425 werd de Katholieke Universiteit van Leuven opgericht. De inschrijvingsregisters van de oude universiteit, d.w.z. tot aan de opheffing door de Franse bezetter in 1797, zijn bewaard gebleven, en bevatten de namen van 144.000 studenten die in deze periode aan de unief gestudeerd hebben. Onder hen bevinden zich ook minstens 28 inwoners van Loenhout. We hebben deze personen opgelijst op een nieuwe pagina die u vindt onder: Markante Figuren > Oude Universiteit Leuven

We probeerden zoveel mogelijk Loenhoutse inschrijvingen te identificeren met personen in ons genealogisch bestand. Velen onder hen waren geestelijken, die elk een eigen biografische pagina hebben op deze website. We legden dan telkens kruisverwijzingen.

Om de menustructuur niet te verzwaren met steeds weer nieuwe subhoofdingen, hebben we het submenu onder 'Markante Figuren' een beetje gecondenseerd:

  • Schouten, schepenen en burgemeesters van Loenhout vindt u nu terug onder een subhoofding Bestuurders.
  • De hoofdmannen en koningen van de Sint-Jorisgilde vindt u samen terug onder een subhoofding Sint-Jorisgilde.