Bestuurders (3)

De schouten van Loenhout

De schout was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Als voorzitter van het plaatselijk bestuur, hoofd van de plaatselijke politie en officier van justitie lijkt de functie van schout nog het meest op die van…

De schepenen van Loenhout

1399: Jan Reijns – Peeter van der Rijdt - Jan Heijlen – Wouter van der Munten – Jan Peeterssone – Peeter van der Ast – Henrick Meeus 1454: Lucas van der Eijcke – Jan van den Broecke – Peeter van den Bogaerde – Peeter…

De burgemeesters van Loenhout

Voor zover het ons bekend is hebben wij als burgemeesters van Loenhout: In 1977 vond er in België een grote gemeentefusie plaats, waardoor Loenhout deel ging uitmaken van Wuustwezel en geen eigen burgemeester meer had. Dit zijn de burgemeesters van Wuustwezel sinds de fusie: 1977…