Nieuwe versie van het genealogisch bestand (pre-1800)

Vandaag werd een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800 opgeladen. Bij deze versie werden heel wat koppelingen van akten vóór 1600 toegevoegd. De registers 138, 139 en 141 werden zo goed als volledig gekoppeld.

Daardoor werden heel wat nieuwe personen en gezinnen toegevoegd. Een aantal personen zullen in het bestand vermoedelijk ook dubbel voorkomen: wanneer in een akte bv. Peter Bode vermeld wordt, is het ons niet altijd duidelijk of dan bv. een Peter Jan Bode of een Peter Willem Bode bedoeld wordt. Enkel het verder uitpluizen van de archieven zal hierin hopelijk duidelijkheid brengen.