Nieuwe versie van het genealogisch bestand (pre-1800)

Vandaag werd een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800 opgeladen.

Bij deze versie werden weer heel wat koppelingen tussen personen en archiefstukken aangebracht. Met name het recent toegevoegde notariaat Laureijs Van der Buijten werd zoveel als mogelijk gekoppeld aan het genealogisch bestand.

Betreffende dit notariaat, werden tijdens het koppelen overigens vele waarschijnlijke transcriptiefouten ontdekt en gemarkeerd ("moet zijn...") Bij een eerstvolgend archiefbezoek zullen wij deze gevallen verder onderzoeken en corrigeren waar nodig.

Enkele statistieken:

  • Ons genealogisch bestand bevat nu 68.409 personen
  • Er zijn 60.640 koppelingen gelegd tussen archiefdocumenten en personen
  • De website bevat 37.317 (delen van) actes, elk met een unieke verwijscode (web-adres)
  • Van deze, zijn er nu reeds 15.567 actes waarin minstens 1 persoon is gekoppeld aan het genealogisch bestand.

Wij blijven het op prijs stellen indien bezoekers ons aanvullingen of verbeteringen bezorgen of ons op onmogelijkheden of onnauwkeurigheden wijzen.