Het liedje van Naentien Pellens (1675)

Dat in een bescheiden dorp als Loenhout vroeger niet alles alleen maar kommer en kwel was maar het er af en toe ook ludiek aan toe kon gaan bewijzen een aantal akten uit het oude archief van het dorp die wij konden aantreffen in de bewaard gebleven stukken uit de 17de eeuw.

Lees er alles over in onze nieuwste bijdrage Het liedje van Naentien Pellens (1675)!