Nieuwe versie van het genealogisch bestand (pre-1800)

Vandaag werd een nieuwe versie van ons genealogisch bestand met inwoners van Loenhout voor 1800 opgeladen.

Bij deze versie werden weer heel wat koppelingen tussen personen en archiefstukken aangebracht. Dit betekent dat ook een aantal data dienden aangepast en/of verbeterd te worden. Wij vragen onze gebruikers dan ook dat, zeker waar het personen betreft die leefden voor 1600, zij hun data regelmatig controleren en herbekijken. Hoewel doorheen de koppelingen een aantal extra gegevens kunnen ingevoerd worden, rijzen er anderzijds soms ook nieuwe vraagstukken en onzekerheden. Men dient er dan ook steeds rekening mee te houden dat ons bestand een dynamisch bestand blijft, en dat enkel de band met de archiefstukken garant kan staan voor de juiste toedracht. De gebruiker moet dan ook voor zichzelf bepalen in hoever deze gegevens voor hem volstaan, al is er natuurlijk voor de inwoners van Loenhout in de periode na 1600 een vrij grote nauwkeurigheid.

Wij blijven het in ieder geval erg op prijs stellen indien gebruikers ons aanvullingen of verbeteringen bezorgen of ons op onmogelijkheden of onnauwkeurigheden wijzen.

Bijzonder bij deze versie is ook dat de koppelingen met de Volkstelling van 1800-1804 werden ingevoerd. Niet alleen wordt hiermede een tweede brug naar de moderne tijd gelegd maar de gegevens laten bijkomend toe te lokaliseren waar betrokken personen precies verbleven. Er werd daarbij soms wel erg creatief omgegaan met namen:

1801-0222
Corneel Michielsen 60 jaar, dagloner X Aldegonde Van Hoof 50 jaar

Aldegonde Van Hoof betreft in feite Dympna-Elisabeth Van Hoof! Ook geschatte leeftijden zijn soms erg precies, soms erg afwijkend, en daarbij dient men er rekening mee te houden dat niet precies geweten is welke data op welk moment juist genoteerd werden. Anderzijds is het natuurlijk weer een mooie aanvulling van onze gegevens.

Veel lees en gebruiksplezier!