Welkom op deze website over de

Geschiedenis van Loenhout

 

Maria Gorissen

Pastoor Benedictus D'Altuna (1694-1708)

Dankzij de nieuwe gegevens die we vonden in het archief van de Sint-Bernardsabdij over de pastoors van Loenhout, konden we de biografie van E.H. Benedictus de Altuna (pastoor van 1694-1708) verder aanvullen met informatie over zijn studies en zijn naaste familie.

Lees verder...
Mathias Van Aken

Aanvullingen (onder-)pastoors en heren van Loenhout

In de abdij van Westmalle konden wij het archief van de Sint-Bernardsabdij inkijken. Daarin bevinden zich meerdere "Catalogi Religiosorum" (archiefnummers 252 tot 260), lijsten van kloosterlingen van de Sint-Bernardsabdij, die eeuwenlang het patronaatsrecht uitoefende op de kerk van Loenhout. In deze lijsten vonden we alle…

Lees verder...
Jan Simons

Voorwaardeboeken 1655-1698 (OA Loenhout 948-974)

Vandaag vulden we onze reeks van voorwaardeboeken bij verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen aan: Het betreft extracten uit de bundels 948 tot 974 van het Oud Archief van Loenhout. Dit zijn samenvattingen die Jan Simons maakte in het kader van zijn onderzoek…

Lees verder...

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Vandaag plaatsten we een nieuwe versie van het genealogisch bestand pre-1800 online. In deze versie opnieuw heel wat nieuwe koppelingen naar archiefdocumenten, met name de voorwaardeboeken, OA Loenhout, bundels 922-947. Daarnaast werden her en der verbeteringen en aanvullingen aangebracht op basis van nieuw onderzoek van…

Lees verder...