Welkom op deze website over de

Geschiedenis van Loenhout

 

Jan Simons

Voorwaardeboeken 1559-1659 (OA Loenhout 922-947)

Vandaag voegden we een reeks digitale bewerkingen toe van voorwaardeboeken bij verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen: Het betreft extracten uit de bundels 922 tot 948 van het Oud Archief van Loenhout. Dit zijn samenvattingen die Jan Simons maakte in het kader van…

Lees verder...

Loenhoutse cijnsboeken

In het rijksarchief Antwerpen vinden we onder de archieven van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk diverse cijnsboeken waarvan de oudste dateren resp. van de jaren 1530, 1566 en 1622. Dit betreffen 6 cijnsboeken in de inventaris genummerd 250 t.e.m. 255 (zie ook onze Inventaris van…

Lees verder...
Mathias Van Aken

Loenhoutse schoolmeesters in de 18de eeuw

Op 29 maart 1737 werd Adrianus Petrus Maesmans aangesteld als schoolmeester en organist te Loenhout. Willem Aerts, zijn opvolger, werd in 1755 op dezelfde voorwaarden aangenomen. Het arbeidsreglement van beide heren, bevindt zich in het Oud Archief van Loenhout, onder het nummer 7, "Resolutieboeken 1691-1759".

Lees verder...
Mathias Van Aken

Nieuwe informatie Alumni Lovanienses

Reeds enkele jaren onderhouden wij een pagina met gegevens van Loenhoutse studenten die gestudeerd hebben aan de oude universiteit van Leuven (1425-1797). Onlangs ontdekten we een interessante thesis omtrent dit onderwerp, geschreven aan de UGent, namelijk: Een onderzoek naar de relatie platteland-universiteit in de nieuwe…

Lees verder...

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Zoals u intussen al weet zijn onze bestanden van de Loenhoutse bevolking 'dynamische' bestanden, in die zin dat ze regelmatige aangepast en/of aangevuld worden, enerzijds door eigen werk, anderzijds door aanvullingen van bezoekers van onze website. Voor het bestand pre-1800 hebben we bvb. dankzij de…

Lees verder...