Welkom op deze website over de

Geschiedenis van Loenhout

 

Jan Simons

Voorwaardeboeken 1655-1698 (OA Loenhout 948-974)

Vandaag vulden we onze reeks van voorwaardeboeken bij verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen aan: Het betreft extracten uit de bundels 948 tot 974 van het Oud Archief van Loenhout. Dit zijn samenvattingen die Jan Simons maakte in het kader van zijn onderzoek…

Lees verder...

Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Vandaag plaatsten we een nieuwe versie van het genealogisch bestand pre-1800 online. In deze versie opnieuw heel wat nieuwe koppelingen naar archiefdocumenten, met name de voorwaardeboeken, OA Loenhout, bundels 922-947. Daarnaast werden her en der verbeteringen en aanvullingen aangebracht op basis van nieuw onderzoek van…

Lees verder...
Jan Simons

Voorwaardeboeken 1559-1659 (OA Loenhout 922-947)

Vandaag voegden we een reeks digitale bewerkingen toe van voorwaardeboeken bij verkoop en verhuring van roerende en onroerende goederen: Het betreft extracten uit de bundels 922 tot 948 van het Oud Archief van Loenhout. Dit zijn samenvattingen die Jan Simons maakte in het kader van…

Lees verder...

Loenhoutse cijnsboeken

In het rijksarchief Antwerpen vinden we onder de archieven van de heerlijkheden Loenhout en Popendonk diverse cijnsboeken waarvan de oudste dateren resp. van de jaren 1530, 1566 en 1622. Dit betreffen 6 cijnsboeken in de inventaris genummerd 250 t.e.m. 255 (zie ook onze Inventaris van…

Lees verder...