Nieuwe illustraties toegevoegd

Steeds meer archieven worden gedigitaliseerd. Dankzij de toepassing van automatische karakterherkenning (OCR) is het ook steeds gemakkelijker om plaats- of persoonsnamen in deze enorme verzamelingen op te sporen. Op deze manier konden we de voorbije maand heel wat website-artikels alsook persoonsfiches in het genealogisch bestand aanvullen met illustraties of teksten uit diverse publicaties. Ziehier een overzicht van recente wijzigingen.

Website artikels

Genealogisch bestand