E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

E.P. Jozef Vissers 1897-1964

  Terug naar overzicht

Missionaris van Scheut

 • Geboren te Loenhout op 30/4/1897
 • Volledige naam: Petrus Josephus Vissers
 • Zoon van Martinus Vissers, landbouwer en Cornelia Adriana Soffels.
 • Ingetreden op 7/9/1917
 • Eerste kloostergeloften 8/9/1919
 • Priesterwijding op 28/9/1924
 • Eerste afreis op 15/9/1925
 • Tweede afreis op 3/7/1936
 • Derde afreis op 1/2/1949
 • Teruggekeerd op 19/8/1958
 • Overleden te Kalmthout op 16/3/1964
Pater Vissers opende de rij der Loenhoutse Kongo-missionarissen: 28 jaar zit hij nu reeds op het "Zwarte Continent" en nog steeds draait hij op volle toeren.

Pastoor van Ndekesha: vergelijk de onderstaande cijfers en... duizel niet.

De Bevolking telt zowat 45.000 zielen, waarvan er 25.000 gedoopt zijn. Van de 20.000 heidenen zijn er 1.500 die zich voorbereiden op het H. Doopsel dat ze zullen ontvangen als ze hun catechismus voldoende kennen. Met deze laatste categorie zouden 3 paters en één inlands priester al genoeg hebben om hun werkdag te vullen van 5 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds.

Daar komen nog een heleboel andere instellingen bij: een jongensschool met 950 (laat ons zeggen: 1000: dat klinkt beter) leerlingen en 20 inlandse onderwijzers. De meisjesschool telt 650 leerlingen en als ge bedenkt wat een moeite het kost om die zwarte juffertjes van moeders rokken weg te krijgen, dan zult ge begrijpen dat dit een topprestatie is voor Ndekesha. Op de buitendorpen vindt ge nog 56 broesseschooltjes, die echter een meer bescheiden voorkomen hebben.

Eerste afreis van E.P. Jozef Vissers naar Kongo (Antwerpen, 15/9/1925)
V.l.n.r. onbekend, E.H. Frans Van Gestel, E.Z. Cornelia Meeusen, E.H. Frans 'Suske' Van Dijck, Corneel Vissers, Liske Meeusen (witte hoed), E.H. Roest, Petronella Rombouts, Jan Vissers, Johanna Vissers, onbekend (achter), Marten Vissers (tussen), E.P. Jozef Vissers, Marie Menssen, Adriaan Van De Mierop (boven), Dine Vissers, E.Z. Fien Van De Mierop alias 'Zuster Pauline'E.H. Corneel Meeusen (met bril), Lendi Menssen, Catharina Vissers.
De vier meisjes vooraan zijn Josefien en Miet Van De Mierop met twee Hongaarse meisjes die resp. woonden op de pastorij en de laatste bij de familie Vissers.

In Ndekesha zijn er 7 blanke en 9 inlandse zusters: enkele jaren geleden bouwde broeder Koeken hiervoor het klooster. Weinig posten hebben de luxe van zo een aantal vrouwelijk personeel. Waar men zo heeft kan men doorwerken over heel de lijn.

Bij dit alles is pater Vissers ook nog aalmoezenier van de kliniek: alle bedden zijn steeds bezet. Met de 110 zieken zullen dr. Walgraeve, de zuster-verpleegster met haar staf inlandse helpsters ook wel hun bezigheid hebben. Daarbuiten hebt ge nog het moederhuis waar gemiddeld één baby per dag ter wereld komt en dadelijk... boven de doopvont kan gehouden worden.

We zouden nog kunnen spreken over het catechumenaat en over het tehuis voor "ouw moekes", maar ge zoudt ons niet meer geloven.

Ndekesha mag gezien zijn!

Uit: Loenhouts missionarissen (1955)


De Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen publiceerde in "Belgische Overzeese Biografie" (T. VI, 1968, kol. 1084-1085) volgende biografie over pater Vissers:

1915-1925 Opleiding

Na zijn humaniora-studies aan het klein seminarie te Hoogstraten trad hij in het noviciaat te Scheut, waar hij op 8 september 1919 zijn eerste kloostergeloften aflegde. Op 18 september 1924 werd hij priester gewijd.

1925-1935 Eerste missie

De 15de september 1925 vertrok hij naar Kongo. Hij was bestemd voor het apostolisch vikariaat van Opper-Kasai en arriveerde de 17° oktober te Luluaburg. Hij verbleef enkele weken te Hemptinne en in januari 1926 werd hij naar Ndemba gestuurd waar hij moest wachten op een vaste benoeming. In oktober werd hij aangeduid voor de missie van Mushenge. In juni 1927 maakte hij de verhuizing van deze missie mee naar Bona Makima en in oktober 1931 keerde hij terug naar Ndemba. Op 24 juli 1935 verliet hij Ndemba om in België enkele maanden te gaan uitrusten. Hij was de 20 augustus 1935 te Scheut.

1936-1947 Tweede missie

Op 3 juli 1936 vertrok hij opnieuw naar Kongo. Hij werd overste te Muetshi en in december 1941 te Kalonda.

Oude Beurs te Antwerpen, missiehuis van Scheut, 1945
Vanaf 1934 kwamen de Loenhoutse priesters geregeld samen, een initiatief van Aloïs Meeusen.  
(Uit: Loenhout. Historisch fotoboek door Marcel Leunen)

1949-1958 Derde missie

Na een tweede rustperiode in België, van januari 1948 tot februari 1949, werd hij overste te Ndekesha.

1958-1964 Op rust in Kalmthout

In 1958 moest hij Ndekesha vaarwel zeggen en op doktersbevel naar België terugkeren voor een geneeskundige behandeling die van lange duur zou zijn. Hij vestigde zich te Kalmthout, waar hij dienst deed in het het Sint-Vincentiusgesticht, en overleed er op 16 maart 1964.

M. Storme (8 maart 1966)

Bidprentje

 

  Terug naar overzicht