E.P. Jozef Vissers vertrekt naar Kongo op 15/9/1925 (foto M. Leunen)

E.P. Corneel Vermeiren 1908-1994

  Terug naar overzicht

Witte Pater

  • Geboren te Loenhout op 9/2/1908
  • Zoon van Joannes Vermeiren, landbouwer en Maria Catharina Van Dijck
  • Priesterwijding op 29/6/1934
  • Eerste afreis op 18/9/1934
  • Tweede afreis op 6/4/1949
  • Overleden te Varsenare op 10/1/1994

Men zou haast zeggen dat P. Vermeiren in een beschaafde streek woont: zomaar 20km van de grootstad Bukavu (voorheen Costermansstad). Een gezonde streek is het zeker: een beetje warmer dan in onze schoonste zomers en vermits ze op een hoogte van 2000m wonen, ademen ze de reinste berglucht in.

Naast "Mwani Mpozi", de burgemeester, die voor het tijdelijke welzijn van zijn onderdanen zorgt, heeft P. Vermeiren, pastoor, het meest te zeggen in Kabare.

Mij bekruipt weer de lust om met enkele cijfers te goochelen, niet om te "stoeffen", maar om u te laten raden hoe die 4 priesters (waarvan één inlandse), bijgestaan door 1 broeder en 7 zusters, in Kabare moeten lopen en springen om rond te geraken.

Op 60.000 inwoners zijn er 14.000 gedoopt en 6.269 bereiden zich voor op het H. Doopsel. Op de centrale school zijn er tesamen 1.150 jongens en meisjes; daarbij komen nog ongeveer 2.000 leerlingen op de buitenscholen. Als men een school bouwt, bemerkt men reeds voor ze af is, dat ze te klein is en moet men weer aan een andere beginnen. Gezien het hier een landbouwstreek is, is men ook aan een landbouwschool begonnen: voederen met oordeel, is voederen met voordeel, zegt de boer. Op dit gebied kunnen de inlanders nog veel bijleren. Men zou zeggen dat ze zich toelegggen op veekweek enkel voor hun plezier, want hun beste koe geeft hoogstens twee liter melk en vlees is er ook niet teveel aan.

Op het feest van O.L.Vrouw Lichtmis van dit jaar werden er te Kabare 532 geloofsleerlingen gedoopt en 140 trouwers ingeschreven. Dat die allemaal niet met een mis trouwens zult ge wel begrijpen. Een week later kwam Mgr. Geeraerts, apostolisch vicaris van Bukavu, het vormsel toedienen aan zo maar eventjes 972 gelovigen.

Dat zijn ware hoogdagen in het leven van de missionaris. De volgende cijfers bewijzen u nog beter dat het godsdienstig leven er bloeit: als men het aantal communiën per jaar deelt door het aantal dagen in het jaar, dan bekomt men een verbazend gemiddelde van 500 H. Communiën per dag. Voor de biechten komt men tot het gemiddelde getal van 100 per dag. Dit is vooral het werk van de grote feestdagen zoals Pasen en Kerstmis: de dag voor het feest brengen de paters door in de biechtstoel. Op het feest zelf worden er onder alle missen gedurig aan communie uitgereikt.

Kabare berust in goede handen!

Uit: Loenhouts missionarissen (1955)

  Terug naar overzicht