Nieuwe versie genealogisch bestand pre-1800

Bij de nieuwe versie van ons bestand pre-1800 zijn de extracten uit voorwaardeboeken nagenoeg allemaal gekoppeld, evenals een aantal andere samenvattingen van akten, en op basis hiervan een aantal verbeteringen en toevoegingen aan het bestand gebeurd.

Wij vragen onze gebruikers, indien ze merken dat bepaalde koppelingen verkeerd genoteerd zijn of volgens hen andere personen moeten betreffen, ons dit zeker te melden zodat wij dit waar nodig kunnen herstellen.