Pastoors en onderpastoors gekoppeld met archiefstukken (1500-1800)

Om een nog beter inzicht te krijgen in het doen en laten van pastoors en onderpastoors in Loenhout, hebben we nu, waar mogelijk, bij elke pastoor een overzicht toegevoegd van (voornamelijk) Loenhoutse archiefstukken waarin deze (onder-)pastoors vermeld worden. Het betreft archiefstukken uit het ancien regime, ca. 1500-1800.