Nieuwe informatie Alumni Lovanienses

Reeds enkele jaren onderhouden wij een pagina met gegevens van Loenhoutse studenten die gestudeerd hebben aan de oude universiteit van Leuven (1425-1797). Onlangs ontdekten we een interessante thesis omtrent dit onderwerp, geschreven aan de UGent, namelijk:

Een onderzoek naar de relatie platteland-universiteit in de nieuwe tijden (1426-1797). Studenten uit de heerlijkheid Ekeren en de heerlijkheid Essen-Kalmthout-Huibergen en Loenhout, Stabroek en Wuustwezel. Licentiaatsverhandeling van Annick Slootmaekers, promotor prof. dr. H. De Ridder-Symoens. Rijksuniversiteit Gent, faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, groep Geschiedenis 1991-1992.

Met de biografische gegevens in de bijlage van deze thesis konden we enkele aanvullende gegevens vinden betreffende deze Leuvense alumni. We vonden zelfs een aanvulling op onze lijst van Loenhoutse pastoors, namelijk Hendrik Geert Ingelbrechts, die pastoor was in 1524.