Voorwaardeboeken 1750-1792 (OA Loenhout 1016-1024)

Vandaag publiceren we de laatste samenvattingen van voorwaardeboeken van Jan Simons. Het betreft extracten uit de bundels 1016 tot 1024 van het Oud Archief van Loenhout. Ziehier koppelingen naar de bewerkte archiefstukken:

  • 1016. 1750 (16 maart) - 1751 (3 april) Extracten
  • 1017. 1751 (13 nov.) - 1774 (19 dec.) Extracten
  • 1018. 1754 (26 feb.) - 1755 (16 juli) Extracten
  • 1019. 1752 (10 juli) - 1766 (27 dec.) Extracten
  • 1020. 1766 (6 dec.) - 1775 (18 maart) Extracten
  • 1021. 1776 (1 april) - 1783 (29 nov.) Extracten
  • 1022. 1783 (5 feb.) - 1786 (7 dec.) Extracten
  • 1023. 1786 (23 dec.) - 1790 (19 juli) Extracten
  • 1024. 1790 (14 dec.) - 1792 (20 dec.) Extracten

Dit zijn samenvattingen die Jan Simons maakte in het kader van zijn onderzoek naar de geschiedenis van Loenhoutse boerderijen. Daarom werden enkel actes opgenomen die relevant waren voor zijn onderzoek, niet de volledige bundels. Waar mogelijk, werd ook een verwijzing toegevoegd naar het relevante deel van de figuratieve kaart van 1779, die ook op deze website te vinden is.