De Heren van Loenhout

1277-1287 Arnold van Leuven (of van Gaasbeke)

Deze heer en vrouwe Elisabeth van Breda, verkopen de oude en nieuwe tienden (inkomsten), die ze te Loenhout en te Wouw bezitten, aan de St.-Bernardsabdij. Zij ontvangen hiervoor de som van 2.554 ponden. (rekening: Abdij te Bornem van 23 juni 1277). Arnold van Leuven was…

Lees meer

1287?-1310 Arnold van Haeleke (Hellebeke)

Hij werd ook Aert, heer van Heelbeke genoemd. Hij was ridder en hij "bezat daerenboven noch de goederen ende hoeven van Heetvelde, geleegen bij Liefferinge, Kester ende Goyck". Hij was gehuwd met Maria van Gaasbeek, vrouwe van "t hoff van Wolfshagen" te St.-Pieters-Leeuw. De band…

Lees meer

1330-1346 Jan I van Hellebeek (of Heelbeke)

Hij vestigde zich in het eerste kasteel van Loenhout. In het leenboek staat hij vermeld met het jaartal 1334, voor de één of andere benoeming door Hertog Jan III. We weten niet wanneer hij de heerlijkheden erfde. We veronderstellen dat ook hij ridder was van…

Lees meer

1346-1347 Jan II van Hellebeke

Hij werd dus in de plaats van zijn oudste broer Arnout, heer van Loenhout en hij was ook heer van Ophain Bois sur Isaak. Hij had waarschijnlijk maar één dochter: Johanna van Hellebeke. Wij zijn niet zeker van de vermelde jaartallen, omdat we niet weten…

Lees meer

1347-1362 Jan II van Boechout en Johanna van Hellebeke

Jan II van Boechout was, door zijn huwelijk met de enige dochter Johanna Van Hellebeke, de eerste van Boechout die heer van Loenhout en Popendonk werd. Zij hadden geen kinderen. De opeenvolgende heren zullen vanaf nu lange tijd afkomstig zijn van de familie van Boechout…

Lees meer

1364-1374 Daniël I van Boechout

Omdat Jan II geen kinderen had ging de erfenis over op Daniël, één van zijn oudere broers. Deze was tevens heer van Humbeek en Ophain Bois sur Isaac. Hij was gehuwd met Margriet van Walcourt, dochter van Thierry Walcourt, heer Van Aa en van Margriet…

Lees meer

1376-1432 Daniël II van Boechout

De kleinzoon erfde dus de heerlijkheid Loenhout en Popendonk. Daniel II was gehuwd met Maria van Gistel, dochter van Jan van Gistel en van Margriet van Reigersvliet. Zijn broer Gillis van Boechout zou huwen met Alianne van Reigersvliet. De familie van Boechout had een voet…

Lees meer

1432-1445 Joanna van Boechout

Bij de dood van haar vader erfde zij de heerlijkheden, haar ongehuwde broer Jan erfde om de één of andere reden niet. Zij was gehuwd met Jan van Wezemael en had geen kinderen. Zij overleed in 1447. Voordien waren de heerlijkheden verdeeld aan haar neven…

Lees meer

1472-1476 Margaretha van Boechout

Bij het overlijden van Margaretha van Poucke in 1472 gingen de heerlijkheden van Loenhout en Popendonk over op haar wettige dochter Margaretha van Boechout die gehuwd was met jonker Everaert Van der Marck, graaf van Arenberg. Dit benadrukken van wettige dochter wijst naar bastaardkinderen. In…

Lees meer

1479-...? Jonker Everaert Van der Marck

In "broederlijke en zusterlijke rechten" erfde hij van Margaretha van Boechout, zijn echtgenote. Waarschijnlijk erfden wettelijk een zoon en een dochter van hem de heerlijkheid van Loenhout en Popendonck van hun moeder. Het duurde drie jaar alvorens het "verhef" betaald was zodat jonker Everaert Van…

Lees meer

1510-1544 Robbrecht I, graaf Van der Marck

De kleinzoon van Robbrecht Van der Marck, ook Rembouth van Arenberg genoemd die waarschijnlijk een zoon was van Everaert Van de Marck, raakte in conflict over het recht op de beide heerlijkheden met zijn nonkel Jan Van Boechout, de broer van Daniël van Boechout (1502).

Lees meer

1545-1575 Margarethe Van der Marck

In naam van haar en haar zuster, erft ze van Robbrecht Van der Marck, haar broer. Ze huwde met Jan de Ligne‚ die vanaf 9 juli 1555 tevens heer van Vorselaar werd. Zijn ouders waren Lodewijk, heer van Barbançon en Maria van Glimes of van…

Lees meer

1575-1611 Karel de Ligne

Karel de Ligne Hij was graaf van Arenberg, vrijheer van Zevenbergen en erfde op 5 augustus 1575 de beide heerlijkheden van zijn vader. In het leenboek staat: "bij dode ende mits scheyden vanden bedde van wijlen heeren Jans van Ligne". Zijn moeder Margaretha was gehuwd…

Lees meer

1611-1634 Louis Perez de Baron

Hij kocht langs Jan Maes om de heerlijkheid op de voorlaatste dag van januari 1610. Hij stamde van moeders zijde af van Luis Perez, een Aragonees geboren rond 1475 die in 1496 naar Vlaanderen kwam in het gevolg van Johanna de Waanzinnige (Johanna van Castilië).

Lees meer

1634-1672 Catharina, Leonore Perez de Baron

Zij erfde op 8 juni 1634 van haar vader. Haar gevolmachtigde bij de leenheer, de graaf van Bailleul (de Lalaing), erfgenaam van de heer van Culemborg, was Daneel Buyck, schout van Loenhout. (20 oktober 1634). Aan haar dankt de parochie de huidige kapel van St.

Lees meer

1672-1675 Louise, Adriana Perez de Baron

Zij was de nicht van Catharina Leonore Perez de Baron en erfde de heerlijkheden. Haar vader was Marc Antoine Perez, tot ridder verheven door koning Filips II op 13 januari 1609. Hij was schepen van Antwerpen, overleed op 20 december 1634 en werd begraven te…

Lees meer

1675-1687 Philibert de Soto mayor

Don Esteban de Gamarra y Contreras, schoonvader van Philibert de Sotomayor, Heer van Loenhout Philibert de Sotomayor en Madeleine de Gamarra waren erfgenamen van Louisa de Baron, vrouwe van Loenhout. Philibert de Sotomayor y Benavides kocht van Eleonora de Cordua, weduwe van de Markies Don…

Lees meer

1689-1705 Jacques Jean Louis von Siegen de Sechten

Er ontstond weer een conflict (1696-1729). Ditmaal was de heer van Loenhout, Johan Louis van Siegen van Sechten niet akkoord met notaris Peter No over het beheer van de heerlijkheden. Bijna tien jaar na de verkoop begonnen ook de kinderen van Margaretha de Gamarra, markiezin…

Lees meer

1705-1728 Louisa Bernardine Herry

De echtgenote van Johan van Siegen zag zich als vrouwe van Loenhout verplicht nieuwe renten te heffen om aan de schulden te voldoen. Zij voerde in 1714 een proces tegen secretaris Jan Frans Van Elsacker, tevens notaris te Brussel betreffende de overdracht van de leenboeken…

Lees meer

1728-1729 Petrus Herry

Hij verwierf in 1728 de rechten op de heerlijkheid van zijn tante, Louisa Bernardine Herry. Pierre Paul Herry was geboren te Turnhout op 1 november 1680 als zoon van Adrien Herry en Anne Marie Vermost1. Hij huwde te Breda op 16 oktober 17252 met Jacomina…

Lees meer

1729-1734 Filip Jacob Van der Laen

Philippe Jacques van der Laen was geboren te Lede als zoon van Jacques van der Laen (°Berlare, 13 september 1631, gedoopt 16 september8), getrouwd te Wichelen op 19 mei 1654 met Anna Margaretha Arents, kleinzoon van Abraham van der Laen getrouwd op 3 juni 1612…

Lees meer

1734-1758 Jonker Jean Joseph Walckiers

Hij was ook heer van Oostwinkel en 'receveur général de Flandre en werd op 17 oktober 1734 feestelijk ingehaald in de gemeente. Jean Joseph Walckiers werd op 27 augustus 1701 gedoopt te Ninove als zoon van Cornelius Walckiers, heer van Oosterwinckel (door aankoop), Conseiller Receveur-général…

Lees meer

1758-1762 Jan-Baptist Jozef Cogels

Bij de dood van Walckiers kocht Jan Baptist Jozef Cogels op de vrijdagmarkt de twee heerlijkheden voor 60.000 gulden. Domeinen kopen op de vrijdagmarkt was blijkbaar geen lonende bezigheid want de heer Jean Joseph Walckiers, een erfgenaam, waarschijnlijk de zoon van Jean Baptist, betwistte de…

Lees meer

1763-1766 Jonker Louis Van den Hecken

Jonker Louis Van den Hecken wordt in 1763 vermeld als "provisionele heer van Loenhout". Hij is het verschillende jaren geweest, ook in 1766 was hij nog steeds provisionele, voorlopige of tijdelijke heer van Loenhout. Op 18 juni 1768 verkocht hij zijn deel in de heerlijkheid…

Lees meer

1769-1799 Jan Jozef Walckiers de Gamarage

In 1768 hebben verschillende erfgenamen van de familie Walckiers hun deel in de heerlijkheid verkocht: Joannes Josephus Walckiers de Gamarage was heer van Oostwinkel en werd de bewoner van het Loenhouts kasteel dat zijn voorvaderen hadden gebouwd. Hij was gehuwd met Cornelia Oonincx. Deze heer…

Lees meer

1799-1806 Peter Frans Stevens

Petrus Franciscus Stevens, “rentenier bij de drij fonteynen te Vilvorden”, kocht de goederen van Joannes Josephus Walckiers de Gamarage en Cornelia Oonincx, ingevolge twee onderscheiden contracten voor notaris Petrus Josephus Dupré te Brussel: Ze bleven echter maar enkele jaren in zijn bezit. In 1806 verkocht…

Lees meer

1806-1818 Pierre De Pauw

Petrus of Pierre De Pauw en zijn echtgenote Marie Françoise Couqueil uit Grivignée bij Luik, kochten de goederen van Petrus Franciscus Stevens, “rentenier bij de drij fonteynen te Vilvorden”, volgens contract op 18 augustus 1806 voor notaris Guilhelmus De Bruyn en zijn ambtgenoot te Vilvoorde.

Lees meer

1818-1819 Jean Claude Bernardin

Hij was ook markies de la Valette. Hij is eigenaar geworden door koop van de heer Petrus De Pauw en zijn echtgenote Marie Françoise Couqueil uit Grivignée bij Luik (not. Frans Jozef Van Dael-Antwerpen 13 april 1818). Om de koopprijs te kunnen betalen ging deze…

Lees meer

1819-1835 Ridder Jacobus Van Beeck-Vollenhoven

Ridder in de Orde van de Rode Adelaar (Bron: Bijvoegsel van het Staatsblad, Volume 8, Deel 1, xiv) Jacobus Van Beeck-Vollenhoven, "in leven geheym commercieraed, consul, bankier van zijne majesteyt den koning van Pruyssen, wonend in Amsterdam", werd eigenaar door de gedwongen onteigening door hemzelf voortgezet…

Lees meer

1835-1841 Dr. Hendrik Van Beeck-Vollenhoven

Rond 1835 moet de eigendom van het kasteel overgegaan zijn van vader Jacobus naar zoon Hendrik Van Beeck-Vollenhoven. Over Hendrik Van Beeck-Vollenhoven lezen we in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (1911-1937): VOLLENHOVEN (Dr. Hendrik van Beeck), geb. te Amsterdam 7 Mrt. 1811, overl. aldaar 1…

Lees meer

1841-1851 Franciscus Henricus Elsen

Op een affiche van 't jaar 1841 lezen we: De verkoop, aangekondigd voor 23-24 augustus en 6-7 september 1841, ging uiteindelijk door op 15 oktober 1841. De verkoopakte werd opgemaakt door de Antwerpse notaris Judocus Hanegraeff (1841 n°4864). De verkopers waren Hendrik Van Beeck-Vollenhoven, koopman…

Lees meer

1851-1852 Joannes Franciscus Montens

Joannes Franciscus Montens was burgemeester van Lier en had één dochter (Dorothée) en twee zonen (Alexis en Albert), een tweeling. Terwijl Dorothée bleef wonen in het ouderlijk kasteel Ravenstein te Lier, kocht vader Montens voor elk van zijn zonen een domein, één te Massenhoven voor…

Lees meer

1853-1896 Jonker Albert Montens

Jonker Albert Montens werd geboren te Mechelen op 6 mei 1825 (afstammelingen). Hij huwde op 6 juni 1849 met Anna-Barbara (genaamd Nancy) Storms, geboren te Antwerpen op 28 augustus 1826 en overleden te Loenhout op 30 augustus 1889. Zij was de dochter van Jan Storms…

Lees meer

1896-1923 Jonker Emmanuel Montens d'Oosterwijck

Hij was het vijfde kind van Jonker Albert Montens. (genealogie) Hij was dr. in de rechten, geboren te Elsene op 9 januari 1857 en werd provinciaal raadslid, oud-bestendig afgevaardigde van de provincie Antwerpen. Hij verkreeg op 2 april 1913 het recht "d'Oosterwijck" bij zijn naam…

Lees meer

1923-1940 Marie-Louise Montens

Zij werd als eerste kind van het gezin van Albert Montens geboren te St.-Joost-ten-Node op 17 maart 1850 en overleed te Loenhout juist vóór WOII op 16 januari 1940. (genealogie) Zij was de laatste bewoonster van het kasteel met de naam Montens. Ze is ongehuwd…

Lees meer

1940-1944 Marie-Antoinette Montens d'Oosterwijck

Zij was de dochter van Emmanuel en trad in de orde van de zusters oblaten. Op 24 april 1944 verkreeg ze het kasteel in een openbare verkoping door een overeenkomst gesloten tussen een groep rechthebbenden en tussen één van die rechthebbenden. Op 7 maart 1945…

Lees meer

1945-1966 VZW Werk van Maria Middelares

Deze zusters oblaten waren gevestigd in de Pieter Van Hobokenstraat nr. 9 te Antwerpen. Ze verkochten op 24 juni 1966 het kasteel en omgeving aan Alfons Aertsen. Gedurende de periode dat de zusters eigenaar waren, werd het kasteel gebruikt voor weeskinderen tijdens de vakantieperioden. De…

Lees meer

1966-.... Alfons Aertsen en Theresia De Jongh

Dit landbouwersgezin uit Loenhout kocht het kasteel in 1966. De gemeente zag af van het plan om het vervallen kasteel te kopen. Als vertegenwoordigers van de v.z.w. tekenden Juffrouw Marie-Louise Fievet en Juffrouw Henriette Duvivier, beiden zusters oblaten en wonende in de Pieter Van Hobokenstraat…

Lees meer