1763-1766 Jonker Louis Van den Hecken

Jonker Louis Van den Hecken wordt in 1763 vermeld als "provisionele heer van Loenhout". Hij is het verschillende jaren geweest, ook in 1766 was hij nog steeds provisionele, voorlopige of tijdelijke heer van Loenhout.

Op 18 juni 1768 verkocht hij zijn deel in de heerlijkheid Loenhout. Bij notaris Judocus François Neyt te Gent lezen we daarover: Jonker Louis Van den Hecken, heer van Lembeke, en Jacobus Robertus Van den Hecken “kanunnik der exempte Cathedraele kercke van Sinte Baefs binnen Gent” verklaarden dat zij en hun mede rechthebbenden binnen de stad Antwerpen de heerlijkheid Loenhout en Popendonk publiek verkochten. Zij gaven volmacht aan de Antwerpse notaris Jan Baptist Van Hencxthoven op te treden in hun naam. Zij waren langs hun moeders kant voor de helft erfgenamen van wijlen jonker Judocus Cornelius Paulus Walckiers.