1734-1758 Jonker Jean Joseph Walckiers

Hij was ook heer van Oostwinkel en 'receveur général de Flandre en werd op 17 oktober 1734 feestelijk ingehaald in de gemeente.

Jean Joseph Walckiers werd op 27 augustus 1701 gedoopt te Ninove als zoon van Cornelius Walckiers, heer van Oosterwinckel (door aankoop), Conseiller Receveur-général de la Province de Flandre en Anna Maria Van Langenhove. Hij was eerst gehuwd met Isabella Catharina Schut zoals o.m. blijkt uit Schepenregister 204, Nr 160 17.4.1732. Vervolgens trouwde hij op 1 april 1734 te Gent Sint-Niklaasparochie met Vrouwe Maria Ludovica Van den Hecke (°Gent, 20/1/1716). Een derde maal huwde hij met Isabelle-Louise Anthoine (overl. 20/10/1780). Jean Joseph overleed op 17 februari 1758. 

Walckiers brak het oude kasteel van Loenhout af en bouwde in 1746 een nieuw. Het werd op stukken boom of balken gebouwd. Dat kasteel staat er, enkele wijzigingen en restauraties uitgezonderd, nu nog en op dezelfde bomen. Het ontwerp was van de hand van Jan Pieter de Jonghe Van Baurscheit (ca. 1745) die ook o.m. het Paleis op de Meir (1745-1750) en het stadhuis van Lier (1741) ontwierp.

Beschrijving van het wapenschild van Walckiers: "Parti au 1 d'or à un faucon au naturel contourné et perché sur un rocher de gueules et surmonté d'une étoile du même au 2 de gueules à un faucon au naturel perché sur un rocher d'or et surmonté d'une étoile du même Cimier un faucon essorant au naturel surmonté d'une étoile partie d'or et de gueules Lambrequin d'or et de gueules."

Bron: Annuaire de la noblesse de Belgique, Volume 21, Decq, 1869