1806-1818 Pierre De Pauw

Petrus of Pierre De Pauw en zijn echtgenote Marie Françoise Couqueil uit Grivignée bij Luik, kochten de goederen van Petrus Franciscus Stevens, “rentenier bij de drij fonteynen te Vilvorden”, volgens contract op 18 augustus 1806 voor notaris Guilhelmus De Bruyn en zijn ambtgenoot te Vilvoorde. In de Franse tijd waren er nogal wat rentmeesters die gevraagd werden aangeslagen goederen te schatten alvorens ze verkocht werden. Zij bepaalden de waarde en waren er soms ook kopers van. Misschien was Pierre De Pauw om die reden in Loenhout terechtgekomen?

Van deze heer is tot nu toe niet veel bekend. Jan Kenis en Gabriel van den Bleke lagen wel in proces met Laureis Speltincx en Pierre de Pauw over het kappen van bomen (1811-1812). In 1818-1819 lag Pierre De Pauw in proces met de gemeente na een discussie over de bomen langs de wegen. In de oude keuren van voor Napoleon hadden alleen de heren het recht om bomen te planten naast de wegen.

Van 1810 tot 1818 werd Guillaume Ferdinand Roubens aangesteld als burgemeester en op 6-7-1818 werd hij, spijts zijn medewerking met de Fransen, door koning Willem van de Nederlanden herbevestigd in zijn ambt.

Pierre De Pauw verkocht de goederen in 1818 aan de markies de la Valette.