1347-1362 Jan II van Boechout en Johanna van Hellebeke

Jan II van Boechout was, door zijn huwelijk met de enige dochter Johanna Van Hellebeke, de eerste van Boechout die heer van Loenhout en Popendonk werd. Zij hadden geen kinderen. De opeenvolgende heren zullen vanaf nu lange tijd afkomstig zijn van de familie van Boechout en meestal Jan of Daniël heten, zodat ook de hiernavolgende tekst moeilijk blijft door steeds weer dezelfde voornamen.

De vader van deze Jan II heette Jan I van Boechout, ridder, heer van Humbeek (1320-1333). Hij was gehuwd met Elisabeth Taye, dochter van Giselbrecht Taye, ridder, schepen van Brussel en van Marie Pipenpoy komend uit een Brussels adellijk geslacht. Zij woonden op het kasteel van het domein Boechout te Meise, waar nu de plantentuin gevestigd is. Het domein Boechout te Meise was gesticht door Guillaume van Chrainhem (Kraainem). Het gezin Jan I van Boechout had veel kinderen waaronder Gielis van Boechout en Jan II van Boechout. Weduwe Elisabeth Taye huwde voor de tweede maal na 1333 met Arnold van Hellebeke, heer van Diepensteyn te Londerzeel.

Jan I van Boechout had een oudere broer die ook Gielis van Boechout heette. Hij was ook heer te Zaventem en te Sterrebeek. Deze had 14 bastaardkinderen (dus niet van adel). Om die reden erfde hij niet en ging de erfenis over op zijn jongere broer Jan I van Boechout. Zoek als heemkundige maar een weg tussen zulke familiale toestanden met bastaardkinderen en huwelijken van dezelfde families onder elkaar. Gelukkig hielp ons de heer Frans Vranckaert uit Londerzeel.