1611-1634 Louis Perez de Baron

Hij kocht langs Jan Maes om de heerlijkheid op de voorlaatste dag van januari 1610.

Hij stamde van moeders zijde af van Luis Perez, een Aragonees geboren rond 1475 die in 1496 naar Vlaanderen kwam in het gevolg van Johanna de Waanzinnige (Johanna van Castilië). Deze was gehuwd met Luisa Segura. Hij stierf te Antwerpen in 1552 en liet een groot fortuin na, dat hij gemaakt door handel. Het huwelijk werd gezegend met 5 kinderen, waaronder twee jongens: Marcos en Luis. Deze Luis had een dochter, Catharina Perez. Zij huwde met Martin Perez de Baron (°Spanje, 1534 - +5/12/1602). Deze Catherine Perez was de (half-)zus van Adrienne Perez (°1568 - +22/9/1619), die trouwde met de bekende Antwerpse burgemeester Nicolaas Rockox. Zij kregen een zoon, Luis Perez de Baron, die Heer van Loenhout werd van 1611-1634. (Bron: Recuerdos españoles en Flandes, Vol. 3, Antonio Bermejo Herreros, 2007, p. 140)

             ┌────────────────────────┐
             │ MARC PEREZ      │
             │x Agnès de Baysta    │
             └───────────┬────────────┘
             ┌───────────┴────────────┐
             │ LUIS PEREZ (1475-1553)│
             │x Luisa Segura (+1569) │
             └───────────┬────────────┘
┌────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┐
│              LUIS LUIS PEREZ             │
│x Clara Wagheners           xx Maria Jacoba van Berchem  │
└───────────────┬─────────────────────────────────────┬──────────────┘
┌───────────────┴────────────────────┐┌───────────────┴──────────────┐
│ CATHARINA PEREZ          ││ ADRIANA PEREZ (1568-1619)  │
│x Martin Perez de Varron (1534-1602)││x Nikolaas Adriaan Rockox   │
│ (Varron = Baron)         ││ (burgemeester van Antwerpen)│
└───────────────┬────────────────────┘└──────────────────────────────┘
┌───────────────┴────────────────────┐
│ LOUIS PEREZ DE BARON (-1634)   │
│ Heer van Loenhout 1611-1634    │
│x Louise Cassina          │
└────────────────────────────────────┘

Louis Perez de Baron huwde met Louise Cassina (°11/3/1585). Zij kregen een dochter, Catherine Eleonore Perez de Baron, die later haar vader zou opvolgen als Vrouwe van Loenhout. Er waren geen mannelijke nakomelingen. Louis Perez de Baron stierf op 21 mei 1634.

Tijdens zijn beheer brandde de pastorij af (1625). Deze was in het Oud Dorp gelegen. De abdij kocht een nieuwe: een woning met bakhuis en schuur in 1629. Deze was volgens de boeken van de St.-Bernardsabdij gelegen aan een "straetken zuytwaerts daeraen (aan de pastorij) gelegen, loopende naer den Heuvel". Dus ongeveer waar ze nu ook nog ligt. Er is nog een schuur in gebruik die bij de later verbouwde pastorij behoorde. Ze is gekend als de "Tiendenschuur".

In die tijd waren van de plunderende benden en het legervolk de Kroaten de ergsten. Zij sneden het graan af. Het Antwerps gezegde "Hij is ne vieze Krawaat" stamt uit die periode. Na de dood van de wagenmaker Cornelis Aernouts, van de stam 'Teeuwkens', houdt Tanneke (Johanna) Kerremans zijn tweede echtgenote een koopdag van de stoppels en het stro op het veld. Waarschijnlijk had ze het niet laten afdoen omdat de vreemde soldaten met de korenaren gestolen hadden (uit: "Stamboom familie Aernouts").