Kloosterdag (3/7/1966)

Loenhoutse religieuzen

Deze bladzijde is gewijd aan Loenhoutse religieuzen, d.w.z. priesters en zusters die geboren zijn te Loenhout, in de mate dat ze niet reeds voorkomen in de hoofdstukken Loenhoutse missionarissen, pastoors van Loenhout of onderpastoors van Loenhout. Bisschoppen afkomstig uit Loenhout worden ook apart behandeld.

Op 3 juli 1966 werden alle in Loenhout geboren kloosterlingen, uitgenodigd op de 'kloosterdag'. Na een plechtige H. Mis, waarin pater Bogaerts preekte, volgde een gezellig samenzijn met de vele families. Leo Tindemans, de latere eerste minister, leidde deze feestelijke bijeenkomst. 
(Uit: Loenhout. Historisch fotoboek door Marcel Leunen)

 

Priesters van het Bisdom Antwerpen
(gewijd 1559-1802 of na 1962)

Priesters van het Bisdom Mechelen-Brussel

Dominicanen

Minderbroeders Capucijnen

Norbertijnen

Congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria

Sociëteit van Jezus

Broeders der Christelijke Scholen

Salesianen

Zusters van de H. Vincentius (Gijzegem, Opwijk, Frameries)

Congregatie der Christelijke Scholen van de H. Jozef Calasanz (Vorselaar, Grimbergen)

Dienstmaagden van de Zaligmaker (Heule)

Zusters Annunciaten

Zusters Clarissen (Hoogstraten)

Zusters van O.L.V. van Barmhartigheid (Mechelen)

Regul. Kanunnikessen van het H. Graf (Turnhout)

Begijnhof (Turnhout)

Zusters van Liefde, Mater Dei (Leuven)

Congregatie der Zwartzusters Augustinessen (Antwerpen, Mechelen)

Gasthuiszusters (Antwerpen)

Zusters van het Arme Kind Jezus (Borsbeek)

Ursulinen (Hoogstraten, Tildonk)

Zusters van het H. Hart van Maria ('s Gravenwezel)

Zusters Apostolinnen (Mechelen)

Andere vrouwelijke religieuzen, orde onbekend

Klooster der Grauwzusters van Antwerpen

Andere priesters van Loenhout, bisdom onbekend

Victorinnen

Cisterciënzers

Missiezusters van de Jacht