Kloosterdag (3/7/1966)

E.H. Willem Van Elsacker

  Terug naar overzicht

Loenhout, 4 september 1722 - 1792

Hij was een zoon van Jan-Matthijs Michiel Van Elsacker (°Loenhout, 18/4/1669, +Antwerpen, 16/4/1751), op 30/3/1708 te Roosendaal gehuwd met Madalonna Willem Tappers (°Roosendaal, 27/9/1688, +Loenhout, 14/10/1760).

Op 31/8/1744 schreef hij zich in als student aan de KULeuven.

Hij had een nonkel Petrus, ook geboren in Loenhout, die pastoor was in Sint-Willibrordus te Antwerpen.

Schepenregister 225, 30.10.1764
E.H. Guilielmus van Elsacker, priester, Francis Bernardus van Elsacker ook voor hun broer Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen en voor Engelbertus Vierlingh, Priester, beiden wonende te Antwerpen, allen erfgenamen van wijlen E.H. Petrus van Elsacker, pastoor te St. Willebrord der comparanten vaderlijke oom, ter eenre, Digna Jan Goossens x + Huijbrecht Jan Lenaerts als mede-erfgenaam van wijlen Cornelis Jacob Peeter Jans sluiten een akkoord over een zekere rente.

In 1770 woonde hij in Loenhout en verkocht hij samen met enkele andere familieleden aan zijn broer François een perceel beemd:

Schepenregister 227, f° 7 r° 21.06.1770
E.H. Guilielmus van Elsacker, priester, Loenhout, en Joan de Neeff, gemachtigd van Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Antwerpen, en van E.H. Engelbertus Carolus Vierlingh, priester, verkochten aan Francois Bernardus van Elsacker een perceel beemd

In 1792 is hij overleden en wordt zijn erfenis verdeeld. Hij werd ongeveer 70 jaar oud.

Schepenregister 235, f° 61 r° 08.05.1792
E.H. Leonardus van Elsacker, priester in Lint, ook voor Carolina van Elsacker, Roermond – Guillielmus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen, Brecht – Francois van Elsacker – Theresia van Elsacker x Joannes Jacobus Masen, schout, Brecht – Joanna van Elsacker x F.D. van Ertrijck, koopman, Etten – Elisabeth Gudula van Elsacker x J.F. Moons, Berlaar – Joannes en Petrus van Elsacker als ‘ naekte tochtenaers’ hun leven lang van het deel dat ieder van hen bij blinde kaveling zal bevallen en voor wie J.J. Masen en F.D. van Ertrijck als testamentair uitvoerders zijn gecompareerd; allen als erfgenaam van E.H. Guillielmus van Elsacker, priester in Loenhout, hun vaderlijke oom, delen diens nagelaten goederen, stede in “tereik” onder Wuustwezel, rente ten laste van Lenaert Verschueren en meer andere onroerende goederen en renten

  Terug naar overzicht