Kloosterdag (3/7/1966)

E.H. Engelbert Vierling

  Terug naar overzicht

Loenhout, 2 november 1739 - Antwerpen, 19 juli 1776

Hij was een zoon van Leobardus Ludovicus Vierling en Maria-Anna Jan-Matthijs Van Elsacker. Zijn volledige naam was Engelbertus Ludovicus Carolus Vierlingh.

Uit deze schepenakte leren we dat hij in 1762 te Antwerpen tot priester gewijd werd:

Schepenregister 225, 5.12.1761
Joannes Mattheus Coninckx gemachtigd door Engelbertus Ludovicus Carolus Vierlingh, theologant geboren te Loenhout wonende in het seminarie te Antwerpen tot promotie van de priesterlijke staat die hij eerstdaags zal aanvaarden verbond 3.000 gld. Ten 1ste een erfelijke rente van 800 patakons zijnde 1920 gld die de schout en de gezworenen van Loenhout in naam van het dorp verleden op 21.3.1671 t.b.v. François van Gilse en een erfelijke rente van 1.500 gld verleden op 9.1.1694 t.b.v. de weduwe van wijlen François van Gilse hem competerende van wijlen Petrus van Elsacker zijn maternele oud-oom.

De laatste vermelding die we over hem vinden in Loenhout is gedateerd op 1766.

Schepenregister 226, 1.9.1766
Elisabeth Marcelli, bejaarde jonge dochter ook voor Maria Marcelli x Anthoni Guerin en Jacoba Marcelli ter kwijting van een rete van 1.000 gld restant van 1.500 gld die comparanten en consorten voor de schepenen van Loenhout verleden t.b.v. wijlen Petrus van Elsacker, Pastoor van St. Wilebrord dd 12.1.1744 en van 200 gld schuldig aan Guillielmus van Elsacker dd 26.1.1758 transporteerden aan Engelbertus Vierling, priester een beemd "de borghstadt 2 G bij "de clincken", "den dorenacker" 1 B te sneppel, een partij land op het Heiken 4 G en een beemd "het rechtuijt" 1 B.

Hij was priester in de Sint-Jacobskerk in Antwerpen waar hij na zijn overlijden op 19 juli 1776 ook begraven werd in de kerk. Hierbij een foto van een uittreksel uit "Inscriptions funéraires et monumentales de la province d'Anvers", deuxième volume:

(Met dank aan Marcel Windey voor het bezorgen van informatie i.v.m. het overlijden van E.H. Vierling)

  Terug naar overzicht