Kloosterdag (3/7/1966)

E.H. Cornelis Van Dijck

  Terug naar overzicht

Loenhout, 11 december 1855 - Brussel, 11 maart 1895

Hij wordt vermeld in het boek "Geschiedenis van Loenhout. Vroeger en Heden 1938" van Chr. Oostvogels (°1868, + na 1940)

Oostvogels schrijft:

"Loenhout heeft ook in mijnen levensloop verscheidene jongelingen tot den dienst des Heren zien geroepen waaronder ten 1ste den Eerwaarden Heer Corn. Van Dijck, overleden na eenige jaren Priesterschap te Brussel."

Hij overleed te Brussel maar werd op 15 maart 1895 begraven te Loenhout.

Dit is zijn stamboom.

  Terug naar overzicht