Kloosterdag (3/7/1966)

E.P. Michaël Bode

  Terug naar overzicht

Loenhout, 24 november 1684 - Tongerlo, 30 maart 1752

Norbertijn in Tongerlo
Kloosternaam: Richardus

Zijn ouders waren Joannes Bode (+29/10/1695) en Christina Van de Buyten, gehuwd op 24 oktober 1677 in Loenhout.

Loopbaan

 • 2/2/1703 Intrede
 • 8/12/1704 Professie
 • 19/12/1705 Subdiaken
 • 10/9/1706 Naar Rome voor studies theologie en rechten (in het college opgericht door abt Adriaan Stalparts in 1628)
 • 3/5/1708 Priesterwijding te Rome
 • 17/5/1709 Terugkeer naar Tongerlo
 • 18/8/1712 Docent theologie in Tongerlo
 • 10/9/1724 Te Rome in dienst van Ignatius of Joh. Bapt. Backx (overl. 3/7/1726)
 • 15/7/1726 Docent H. Schrift te Tongerlo
 • 1727 President van het premonstratenzercollege te Leuven
 • 20/6/1729 Licentiaat in beide Rechten
 • 28/3/1732 Pastoor te Wijnegem
 • 28/5/1735 Tongerlo, kamerling van de prelaat

In de inschrijvingsregisters van de KULeuven vonden we op 21 december 1699 de inschrijving van een student Michael Franciscus Bode uit Loenhout, die mogelijk met deze persoon te vereenzelvigen is. Als deze associatie klopt, zou hij op 15-jarige leeftijd al naar de universiteit gegaan zijn.

Hij werd in 1724 naar Rome geroepen om er Joannes Baptista Bacx (cfr. infra) bij te staan, die op hoge leeftijd gekomen was. Bacx was vertegenwoordiger van de congregatie Augustijner koorheren van Windesheim in Rome, alsook prelaat van de verwoeste abdij Belchamps onder het aartsbisdom Besançon. Hij was de broer van de bekende Antwerpse plebaan Rombout Backx.

Na Bacx' dood op 3 juli 1726 is Richardus Bode hem weliswaar niet opgevolgd omdat hij toen sukkelde met zijn gezondheid en naar huis teruggekeerd was. Bode herstelde en werd in 1727 president van het college van Premonstreit te Leuven. We vinden hem ingeschreven aan de Universiteit van Leuven op 28/2/1729. Nadien werd hij nog pastoor te Wijnegem en kamerling van de prelaat van Tongerlo, een erefunctie.

Hij overleed op 30 maart 1752.

Bronnen

Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch (Lodewijk Hendrik Christiaan Schutjes, St. Michiels-Gestel, 1870), p. 270:
Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique, deuxième série, tôme sixième (Leuven, 1890), p. 400
Handschrift "Nomina et ordo omnium alumnorum et aliorum Ordinis Praemonstratensis Canonicorum qui habitarunt in hoc Collegio Romano Sancti Norberti etc.", transcriptie in "De abdij van Tongerlo, gebundelde historische studies, door L.C. Van Dyck, archivaris van de abdij. Praemonstratensia VZW, Averbode 1999, pp. 343-353

  Terug naar overzicht