Kloosterdag (3/7/1966)

E.Z. Irma Schrauwen

  Terug naar overzicht

Loenhout, 4 november 1933 - Berchem, 29 november 2017

Zuster bij de Congregatie der Zwartzusters Augustinessen te Antwerpen
Kloosternaam: Zr. Rita

Zij was een dochter van Joannes Ludovicus Schrauwen (1892-1978) en Maria Janssens (1895-1978). (Genealogie) Het landbouwersgezin woonde op de Hoogstraatseweg 209.

Mogelijk kwam zij in contact met de Zwartzusters omdat deze in die periode tijdens de vakantieperiodes weeskinderen opvingen in het kasteel.

Als zuster verbleef zij in de Zwartzusterstraat te Antwerpen. Sinds 2014 zijn de toen nog zes overblijvende zusters vertrokken naar het bijhuis, woon- en verzorgingscentrum Sint-Jozef in Berchem.

Omtrent haar nalatenschap, vonden we het volgende terug:

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN

Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Schrauwen Irma Joanna Mevr. Irma Joanna Schrauwen, geboren te Loenhout op 4 november 1933, dochter van Jan Lodewijk Schrauwen en Maria Janssens, wonende te 2600 Antwerpen-Berchem, Hogeweg 8, is overleden te Antwerpen-Berhem op 29 november 2017, zonder gekende erfopvolgers na te laten.

Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - Patrimoniumdiensten, om namens de Staat, de inbezitstelling te bekomen van de nalatenschap, heeft de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen, bij bevelschrift van 2 maart 2020, de bekendmakingen en aanplakkingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek bevolen.

Brussel, 17 maart 2020.

https://www.etaamb.be/nl/bekendmaking_n2020055614.html

  Terug naar overzicht