Kloosterdag (3/7/1966)

E.H. Flor Stes

  Terug naar overzicht

Loenhout, 5 mei 1942 - Malle, 21 mei 2020 (O.H. Hemelvaart)

Loopbaan

  • 21/12/1968: Subdiaken
  • 2/6/1969: Priesterwijding
  • 1969-1979: onderpastoor parochie Brasschaat-Rustoord
  • 1979-2020: Pastoor-deken St. Cordulakerk Schoten

Dit is zijn stamboom. (enkel voor leden)

Enkele filmpjes

Hieronder volgen enkele krantenknipsels over E.H. Flor Stes.

  • Populaire pastoor Flor Stes (78) overleden (22/5/2020)
  • Schotense pastoor Flor Stes (77) moet definitief stoppen na hersenbloeding: "Tijdperk zit erop" (31/3/2020)
  • Flor Stes (77) blikt terug op 50 jaar priesterschap (18/6/2019)

Populaire pastoor Flor Stes (78) overleden

Uit: Gazet van Antwerpen, vrijdag 22 mei 2020

Flor Stes is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden. De geliefde pastoor van de Schotense Sint-Cordulaparochie was net 78 jaar geworden. Stes overleed in revalidatiecentrum De Dennen in Malle, waar hij verbleef sinds zijn hersenbloeding van begin februari. Dat hij niet meer terug zou keren naar de pastorij van de Sint-Cordulaparochie en daar evenmin zijn taken als priester opnieuw zou kunnen opnemen, was al enige tijd duidelijk. De hoop bestond wel dat de pastoor binnenkort zou kunnen verhuizen naar woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in ’s-Gravenwezel, waar hij graag zijn laatste levensjaren had doorgebracht. De Schotense gemeenschap verkeert in rouw want de immer vrolijke Flor Stes was niet alleen in katholieke kringen erg geliefd. Dat was vorig jaar nog gebleken toen hij in en rond de Sint-Cordulakerk uitgebreid gevierd werd voor zijn dubbele jubileum: vijftig jaar priesterschap, waarvan veertig jaar in de Sint-Cordulaparochie. Stes onderhield met Jan en alleman goed contacten. Hij was vaak onderweg met de fiets en groette dan iedereen die hij tegenkwam. De uitvaart vat Flor Stes zal omwille van de corona-veiligheidsmaatregelen in intieme kring plaatsvinden.

Schotense pastoor Flor Stes (77) moet definitief stoppen na hersenbloeding: "Tijdperk zit erop"

Uit: Gazet van Antwerpen, dinsdag 31 maart 2020

Pastoor Flor Stes zal niet meer terugkeren naar de Sint-Cordulaparochie, na 41 jaar dienst. Dat bevestigt Wim Selderslaghs namens het bisdom. "Een permanente opvolger is er niet, maar diverse priesters van de pastorale eenheid Veronica zullen de eucharistievieringen verzorgen en we rekenen op onze diakens en parochieassistenten."De jonge priester Bart Goossens wil graag depanneren, maar een permanente verhuizing van Zoersel naar Schoten zit er niet in.

Flor Stes (77) werd begin februari opgenomen in het ziekenhuis nadat hij tijdens een misviering in zijn geliefde Sint-Cordulakerk getroffen werd door een hersenbloeding. Hij revalideerde in De Dennen in Malle. "Na enkele weken was Flor in die mate hersteld dat hij naar de rusthuisafdeling kon overgeplaatst worden. Daar wordt hij heel goed verzorgd, maar het is zijn diepe wens om zo gauw mogelijk naar het woonzorgcentrum Sint-Lodewijk in 's-Gravenwezel te verhuizen. Daar gaan we natuurlijk voor zorgen", zegt Maria Gysen, moderator van de plaatselijke kerngroep, het voormalige parochieteam.

"Revalideren achter gesloten deuren is niet eenvoudig voor Flor, die niks liever deed dan met de fiets zijn geliefde Schoten doorkruisen", weet Ignace Sysmans, lid van de lokale kerngroep. "Lichamelijk heeft hij flink vooruitgang geboekt, maar Flor is geestelijk erg verward en zijn artsen hebben ons doen berusten in het feit dat onze pastoor geen actieve rol meer kan spelen in Sint-Cordula."

Dat bevestigt ook bisschoppelijk vicaris Wim Selderslaghs op basis van medische bulletins. "Nee, het tijdperk Flor Stes zit er jammer genoeg op. We danken hem voor al het goede wat hij de voorbij 41 jaar in Schoten allemaal gedaan heeft. Er staat niet meteen een opvolger klaar. Maar de gelovigen in Schoten kunnen voor de eucharistievieringen rekenen op de vijf nog actieve priesters in onze pastorale eenheid Veronica. Het gaat concreet om Theo Wynants (Schilde), Marc Christiaens (Schilde), Guy Mennen (Wommelgem), Leo Wuyts (Wijnegem), en Willy Van Gils, die in Brasschaat woont. Daarnaast kunnen onze gewijde diakens dopen en huwelijken afsluiten. Onze parochieassistenten kunnen uitvaarten verzorgen."

Dat de jonge Bart Goossens (36), die pas eind vorig jaar werd ingehaald in de parochie Sint-Antonius in Zoersel, nu zal terugkeren naar zijn heimat Schoten, lijkt ijdele hoop. "Het is tegen de kerkelijke traditie om in de gemeente te werken waar je zelf bent opgegroeid. Bovendien ben ik warm onthaald door de gemeenschap van Sint-Antonius Zoersel", zegt norbertijn Goossens.

"Toch ligt Flor mij zeer na aan het hart. Hij heeft me gedoopt, gevormd en mijn eerste misviering laten verzorgen. Hij is altijd een goede vriend gebleven. Een ‘nieuwe Flor' vinden is een schier onmogelijke opdracht. Zo'n grote mensenvriend vind je niet snel. Alleen al uit respect voor hem zal ik zo lang mogelijk de misvieringen in de Schotense Sint-Cordulakerk om 8 en om 9.30 uur blijven verzorgen."

Wim Selderslaghs sluit niet uit dat er op termijn mogelijk een priester uit India, Afrika of één van de andere overzeese katholieke gemeenschappen naar Schoten komt. "Intussen hopen we dat de gemeente Schoten de pastorij in het centrum ter beschikking blijft stellen voor het parochiewerk", besluit de bisschoppelijk vicaris.

Flor Stes (77) blikt terug op 50 jaar priesterschap

Uit: Gazet van Antwerpen, dinsdag 18 juni 2019

De katholieke gemeenschap brengt de komende dagen hulde aan Flor Stes. Daar zijn twee goede redenen voor: Flor werd precies vijftig jaar geleden tot priester gewijd en waakt intussen ook al veertig jaar als een echte herder over zijn 'schaapjes' in Schoten. "Ik ga graag nog even door, maar steek niet weg dat ik me zorgen maak over mijn opvolging", aldus de pastoor.

Flor Stes is 77 jaar, maar wie hem dagelijks op de fiets kwiek door Schoten ziet trappen, zou hem die respectabele leeftijd niet aangeven. Hij is zelfs nog stuurvaardig genoeg om de vele bekenden onderweg te groeten. Zijn uitspraak mag dan niet geheel vrij van Loenhoutse klanken zijn, Flor Stes is na die vier decennia in en rond de Sint-Cordulakerk natuurlijk vooral Schotenaar. "Ik weet nu al dat ik ook hier wil begraven worden, naast deken Rene van der Molen en al die andere priesters die hier vlakbij hun laatste rustplaats kregen op het kerkhof. Niet dat ik veel met de dood bezig ben. Ik voel me zelfs pico bello. Twee jaar geleden ben ik even erg ziek geweest. Pas na vijf dagen verzorging in het ziekenhuis was ik opnieuw voldoende aangesterkt om terug te keren naar de parochie in Schoten."

Priesters gaan normaal op hun 75ste met pension, maar Flor vroeg en kreeg twee jaar geleden de zegen van bisschop Johan Bonny om nog een tijd door te gaan. "Tachtig is de absolute leeftijdsgrens", zegt Olivier Lins, woordvoerder van het bisdom. "Daarna, of mogelijk eerder al, wanneer de gezondheid van de priester in kwestie het niet meer zou toelaten, wordt in overleg met bisschoppelijk vicaris Wim Selderslaghs in opvolging voorzien. Het bisdom zet de jongste tijd in op buitenlandse priesters die vanuit Afrika, Azië en Zuid-Amerika naar Vlaanderen komen. Na een grondige opleiding en taalbad zijn er nu al twintig actief in Antwerpen. Of er ook zo'n pastoor naar Schoten wordt gezonden, is nog niet zeker. Misschien liggen andere oplossingen meer voor de hand."

Flor Stes maakt zich wel een beetje zorgen over zijn opvolging. "Dan moet je weten dat er toen ik begon nog zoveel collega-pastoors waren. We waren met meer dan dertig", denkt hij terug aan zijn intrede in 1979. "Een ervan begroette me toen zelfs met de mededeling: wat kom jij hier eigenlijk doen? (lacht). Nu blijf ik alleen over. Gelukkig kan ik rekenen op een fantastisch parochieteam en een groep van noeste pastorale werkers. Met dertien zijn die, knappe mannen en vrouwen die verspreid over heel Schoten gebedsvieringen voor hun rekening nemen en zo mijn taak verlichten. Want er wordt in alle Schotense kerken toch nog elke zondag minstens een misviering gehouden."

Flor Stes voelt zich nog erg geliefd in Schoten. Onaangename ontmoetingen zijn op één hand te tellen. "Wel heb ik in de pastorie al twee keer oog in oog gestaan met een jonge kerel die langs een klein raampje achteraan naar binnen was geklauterd. 'De deur stond open', was zijn excuus. Natuurlijk schenk ik ook zo'n kwajongen vergiffenis, maar ik heb hem toch eerst bij z'n kraag genomen en aan de deur gezet." (lacht)

Of Flor Stes nog veel op zijn bucketlist heeft staan? "Ik voel me nog steeds nauw betrokken bij het jeugdhuis in Schoten", verrast Flor. "Kaddish werd destijds opgericht door de kerkelijke gemeenschap en we proberen er nog steeds zorg voor te dragen. Er kwamen ooit honderden jongeren naartoe, maar dat is de laatste jaren flink minder geworden. De huidige begeleiders doen hun best en ik hoop dat zij erin slagen om Kaddish levendig en aantrekkelijk genoeg te maken als een veilige plek waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Vroeger was zo'n plek de hemel op aarde voor de jeugd. Nu lijken ze het maar gewoon te vinden en weinig naar waarde te schatten. Al trek ik me anderzijds op aan de vele Chiro's in Schoten, die wel bruisen en waar nog veel kinderen fijne tijden beleven."

Flor Stes is een groot muziekliefhebber. Het is algemeen bekend dat hij de vieringen in de Sint-Cordulakerk met live muziek laat begeleiden. Vooral het imposante kerkorgel is zijn favoriet. Het parochieteam dat Flor de komende dagen huldigt speelt daarop in, met om te beginnen morgen een duo-orgelconcert, om 20u. Marc Verbeeck, al jaren de trouwe organist in de kerk, krijgt er voor de gelegenheid versterking van Kris Wittevrongel. De geboren en getogen Schotenaar is een van de weinige Belgische klassieke musici die zich wagen aan integrale improvisatieconcerten. Special voor Flor Stes zal hij een unieke muzikale interpretationrengen op orgel van de zeven sacramenten. Verder is er muzikale inbreng door trompettisten Herman De Pooter en Vladimir Verbeeck. Onder meer vicaris Wim Selderslaghs en schepen van Cultuur Charlotte Klima (N-VA) nemen het woord. Komende zondag 23 juni, om 10u, gaat de jubilaris zelf de eucharistie voor. Die viering wordt opgeluisterd door de Schotense Kantorijen, het koor Laudate, onder leiding van Liesbeth Sysmans met Marc Verbeeck aan het orgel. Na de viering is iedereen welkom op de feestelijke parochiereceptie in zaal Don Bosco. Bisschop Johan Bonny brengt naar jaarlijkse gewoonte hulde aan Flor Stes en alle andere jubilerende priesters tijdens de Petrus & Paulusviering, op 29 juni in de OLV-kathedraal, gevolgd door een feestmaaltijd. (jaa)

  Terug naar overzicht