Kloosterdag (3/7/1966)

E.Z. Gabriëlle Van Nueten

  Terug naar overzicht

Loenhout, 6 maart 1905 - 's Gravenwezel, 18 december 1945

Zuster bij de Zusters van het H. Hart in 's Gravenwezel
Kloosternaam: Zr. Maria Mechtildis

Zij was een dochter en eerste kind van Edmond Van Nueten (°29/8/1866, Loenhout, +23/11/1948, Loenhout) en Joanna Maria Van Dijck (°20/10/1873, Loenhout, +12/12/1965, Loenhout). Haar volledige naam luidde Gabriëlle Emilia Theresia Van Nueten. Dit is haar stamboom.

Loopbaan

  • 2/10/1925 Intrede
  • 7/4/1926 Inkleding
  • 10/5/1927 Professie

Een lijkdienst vond plaats in het klooster op zaterdag 22 december om 9u30. Een tweede lijkdienst voor de familie vond plaats op donderdag 27 december om 11u in de noodkerk van de H.H. Petrus en Paulus te Loenhout. Ze werd bijgezet in het familiegraf van Van Nueten.

Op haar bidprentje lezen we:

Gods genade werkte een heerlijk wonder uit in haar schoone kinderlijke ziel. Door den smeltkroes van de beproeving gelouterd, werd zij stilaan gebracht tot een heilige onverschilligheid tegenover Gods Wil. Zij leefde volop in het bewustzijn van haar goddelijk kindschap en van haar levenseenheid met Christus. Het genadeleven groeide in haar tot zulke volwassenheid uit, dat zij in waarheid mocht zeggen: "Jezus bidt in mij, Jezus werkt in mij, Jezus lijdt in mij, Jezus leeft in mij, tot glorie van de H. Drievuldigheid."

Dit rijk inwendig leven ging samen met de beoefening van de zedelijke deugden, in't bijzonder van een blinde gehoorzaamheid en van een minzame dienstvaardigheid.

Voor haar medezusters, ouders, familieleden en leerlingen, die haar zoo vroege heengaan betreuren, zij het een troost te weten dat zij rijp was voor den hemel; want haar vurig verlangen was: ontbonden te worden om met Christus te zijn.

 

  Terug naar overzicht