Kloosterdag (3/7/1966)

E.H. Petrus Michiel Van Elsacker

  Terug naar overzicht

Loenhout, 4 januari 1677 - Antwerpen (St. Willibrordus), 9 oktober 1756

Op 18-jarige leeftijd schrijft hij zich in als student aan de Katholieke Universiteit van Leuven, namelijk op 21 december 1695.

Drie jaar later komt hij voor in de volkstelling van 1698:

Volkstelling Loenhout 1698, Nr.237
Catharina van Gilse, weduwe van Michiel van Elsacker, Joannes, Peeter ende Josine haer kinderen, Mattheus van Gilse haer broeder, Cornelie ende Heijnderine van Gilse haer susters, Jan Jacob de Cuijper, cnecht, Griet Anthoni Bernaerts ende Anne Cornelis Aernaut Laureijssens

Hij werd in 1708 tot priester gewijd:

Schepenregister 187, f° 34 v° 01.02.1708
Catharine van Gilse x +Michiel van Elsacker - Joannes Mattheus van Elsacker - Petrus van Elsacker - Maria Josina van Elsacker verbinden land de "meirbolck" bij molenakker en andere erven 'pro titulo patrimoniali 'ter som van 3000 gld en tot 'avancement' van de priesterlijke staat die vs Petrus van Elsacker eerstdaags zal aanvaarden

Uit deze schepenakte leren we ook dat hij priester was:

Schepenregister 192, f° 42 v° 18.05.1713
Petrus van Elsacker, priester, ontvangen van vrouw Bernardine Louise Herrij de penningen met intrest die vs vrouw van Loenhout op 16.12.1707 voor schepenen van Loenhout bekend heeft schuldig te zijn aan de weduwe en kinderen +Michiel van Elsacker en hem comparant dezelfde rente toekomende uit kracht van transport dd 16.01.1708 aan hem gedaan door Catharina van Gilse x +Michiel van Gilse, Joan Mattheus van Elsacker, Maria Josina van Elsacker

Meer bepaald in de Sint-Willibrordusparochie te Antwerpen:

Schepenregister 199, 15.4.1723
Jacomijn Anthoni Gulliams x + Adriaen Vermeiren en Peeter Doms zijn, elk voor de helft, 1.400 gld schuldig aan Petrus van Elsacker, pastoor van St. Willeborts te Antwerpen, verbonden aan al hun goederen te Loenhout.

Op 9 oktober 1756 overleed hij; op 14 oktober vond de begrafenis plaats. Zijn lichaam werd bijgezet in het koor van deze kerk. Dit alle blijkt uit de begrafenisregisters en -rekeningen van de betreffende parochie.

In 1764 werd zijn nalatenschap verdeeld:

Schepenregister 225, 30.10.1764
E.H. Guilielmus van Elsacker, priester, Francis Bernardus van Elsacker ook voor hun broer Petrus van Elsacker, licentiaat in de medicijnen en voor Engelbertus Vierlingh, Priester, beiden wonende te Antwerpen, allen erfgenamen van wijlen E.H. Petrus van Elsacker, pastoor te St. Willebrord der comparanten vaderlijke oom, ter eenre, Digna Jan Goossens x + Huijbrecht Jan Lenaerts als mede-erfgenaam van wijlen Cornelis Jacob Peeter Jans sluiten een akkoord over een zekere rente.

  Terug naar overzicht