Het boek

  Terug naar overzicht

"Korte Uytlegginge van eene reyze gedaen door Guilielmus Kenis, conscript van het jaer 14, 1806, bekomen hebbende de loting den n° 29. Den 22 february ontfangt ik eenen brief van den Capiteyn van 't recrutement behelsende als dat ik gedestineerd was voor het armée active in het derde regiment Jagers te Paard."

Zo vangt Willem Kenis zijn boek aan.

Dit zijn de hoofdstukken:

 1. Het afscheid
 2. Door Frankrijk
 3. Naar Italië
 4. Tussenstop in Frankrijk
 5. Naar Duitsland
 6. Polen en zijn inwoners
 7. Veldtocht in Oost-Pruisen (1807)
 8. Bedrogen en ziek
 9. Piotrkow, Dresden, Arnswalde
 10. Silezië (1808)
 11. Terug naar Frankrijk
 12. Slag bij Landshut (apr. 1809)
 13. Gekwetst in de Slag bij Eckmühl
 14. Door Oostenrijk naar Hongarije
 15. Slag bij Wagram (juli 1809)
 16. Naar Hamburg
 17. Oost-Friesland, Nederland, Loenhout
 18. Bevorderd, belangrijke missie (1811)
 19. Mecklenburg (1811-12)
 20. Bezetting Zweeds Pommeren, Rügen
 21. Missie naar Berlijn
 22. Naar Gdansk
 23. Voorbereiding Russische veldtocht
 24. Inval in Rusland (jun. 1812)
 25. Van Kaunas naar Minsk
 26. Verovering van Mahiljow (jul. 1812)
 27. Weggevoerd van het strijdtoneel
 28. Naar Tsjernihiv, Oekraïne (aug. 1812)
 29. Oostwaarts naar Koersk (sept. 1812)
 30. Harde tijd in Voronez (okt. 1812)
 31. Helse tocht naar Saratov (nov. 1812)
 32. Ellendige winter in Serdobsk
 33. Gouverneur Serdobsk ontfermt zich
 34. Over klimaat en landbouw
 35. Religie in Rusland
 36. Over kledij, vervoer, vee en wild
 37. Privéleraar (1813-14)
 38. Vrede, pijnlijk afscheid (mei 1814)
 39. Terugreis tot Bialystok
 40. De laatste etappe (dec. 1814)

  Terug naar overzicht