Register van plaatsnamen en joodse gemeenschappen

  Terug naar overzicht

Plaatsnamen

Hieronder volgen de steden, plaatsen en regio's waarover Kenis ons iets vertelt: welke gebouwen er zijn, de gewassen die er geteeld worden, lokale bevolking en economie, zeden en gewoonten... Plaatsnamen die enkel voorkomen als opsomming van een reisroute, werden achterwege gelaten. We geven in deze lijst de plaatsnaamaanduiding zoals deze nu gangbaar is. De benamingen die Kenis hanteert staan tussen haakjes (meestal de Duitse variant). Plaatsnamen in deze lijst worden vermeld in het land waar ze nu liggen.

Plaatsen met joodse gemeenschappen

Geregeld schrijft Kenis dat een bepaalde stad een joodse gemeenschap heeft. Vaak zijn dit steden waar de joodse aanwezigheid na WOII verdwenen is.

  Terug naar overzicht