Luchtfoto kerk, ca. 1970

1420-1559 Ingelijfd bij St. Bernards

  Terug naar overzicht

Bisdom Luik, dekenij Hilvarenbeek, patronaatsrecht St. Bernards

In 1420 werd, met toestemming van paus Martinus V, de parochie Loenhout, samen met die van Gastel en Wouw (Nederland), ingelijfd bij de Abdij. Daardoor werd de abt van rechtswege de pastoor van Loenhout; in feite bestuurde hij de parochie door een priester, een "wereldlijke" of een kloosterling te benoemen, die ter plaatse de dienst waarnam. Zijn naam in de acten is dan ook meestal "vicarius" of "vicecureyt" of "bedinder van der cure".

Pastoors