Luchtfoto kerk, ca. 1970

(9)

..-1277 Vroegste periode

Bisdom Luik, dekenij Hilvarenbeek, patronaatsrecht Heren van Breda Voor 1277 hoorde het patronaat der kerk, d.i. het recht om de pastoor aan te stellen, toe aan de heren van Breda. Deze heren mogen aanzien worden als de stichters van het grootste deel van de parochies…

Lees meer

1277-1420 St. Bernards, wereldlijk beneficie

Bisdom Luik, dekenij Hilvarenbeek, patronaatsrecht St. Bernards (wereldlijk beneficie) Rond 1270 schonken de heren van Breda hun recht om de pastoor te benoemen aan de St. Bernardsabdij; dit was wellicht een gevolg van het concordaat van Worms (investituurstrijd), waarbij overeengekomen werd dat het niet langer de…

Lees meer

1420-1559 Ingelijfd bij St. Bernards

Bisdom Luik, dekenij Hilvarenbeek, patronaatsrecht St. Bernards In 1420 werd, met toestemming van paus Martinus V, de parochie Loenhout, samen met die van Gastel en Wouw (Nederland), ingelijfd bij de Abdij. Daardoor werd de abt van rechtswege de pastoor van Loenhout; in feite bestuurde hij de parochie…

Lees meer

1559-1611 Bisdom Antwerpen, dekenij Breda

Bisdom Antwerpen, dekenij Breda, patronaatsrecht St. Bernards Als gevolg van het Concilie van Trente werd in 1559 het bisdom Antwerpen opgericht met de bul Super universas door paus Paulus IV. Hiermee werden de bisdommen in de Nederlanden opnieuw ingedeeld. Loenhout verschoof toen van het bisdom Luik naar het bisdom Antwerpen, en van…

Lees meer

1611-1802 Dekenij Hoogstraten

Bisdom Antwerpen, dekenij Hoogstraten, patronaatsrecht St. Bernards Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) werd de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden ook op kerkelijk territoriaal niveau bevestigd. Breda was verloren voor het bisdom Antwerpen en Loenhout zou vanaf 1611 horen bij de dekenij Hoogstraten, dat in…

Lees meer

1802-1837 Bisdom Mechelen, dekenij Brecht

Bisdom Mechelen, dekenij Brecht, patronaatsrecht bisschop Mechelen Na de verschrikkelijke Franse Revolutie volgde een totale herschikking van de kerkelijke structuren. Het bisdom Antwerpen werd afgeschaft en bij het bisdom Mechelen gevoegd; Loenhout viel onder de nieuwe dekenij Brecht. De abdij van St. Bernards was opgeheven en het recht om…

Lees meer

1837-1962 Dekenij Hoogstraten

Bisdom Mechelen, dekenij Hoogstraten, patronaatsrecht bisschop Mechelen Van 1837 tot aan de heroprichting van het bisdom Antwerpen in 1962, ressorteerde de parochie van Loenhout onder de dekenij Hoogstraten, nog steeds binnen het bisdom Mechelen.

Lees meer

1962-2005 Bisdom Antwerpen

Bisdom Antwerpen, dekenij Hoogstraten, patronaatsrecht bisschop Antwerpen In 1962 werd het bisdom Antwerpen heropgericht. De bisschop van Antwerpen zou voortaan de pastoors in Loenhout benoemen.

Lees meer

2005-2015 Van parochiefederatie naar opheffing

Bisdom Antwerpen Door de eclips van het geloofsleven in de tweede helft van de twintigste eeuw en het opdrogen van priesterroepingen, zag de bisschop zich genoodzaakt om oude diocesane structuren te ontmantelen. In 2005 werd de dekenijen afgeschaft. Loenhout zou eerst deel uitmaken van een…

Lees meer