Luchtfoto kerk, ca. 1970

2005-2015 Van parochiefederatie naar opheffing

  Terug naar overzicht

Bisdom Antwerpen

Door de eclips van het geloofsleven in de tweede helft van de twintigste eeuw en het opdrogen van priesterroepingen, zag de bisschop zich genoodzaakt om oude diocesane structuren te ontmantelen. In 2005 werd de dekenijen afgeschaft. Loenhout zou eerst deel uitmaken van een parochiefederatie met Brecht, Sint-Lenaarts en Wuustwezel. Sinds het ontslag van E.H. Jan Simons in 2008 was er in Loenhout geen benoemde pastoor meer en vanaf 2015 ging de parochie op in de "pastorale eenheid Elia", met hoofdkerk te Wuustwezel-Sterbos. Daarmee kwam formeel gezien een einde aan ca. 900 jaar parochie van Loenhout. De kerk is evenwel niet gesloten en in 2018 worden er nog steeds op regelmatige basis H. Missen opgedragen en overgangssacramenten toegediend door diverse priesters.

Pastoors