Luchtfoto kerk, ca. 1970

1277-1420 St. Bernards, wereldlijk beneficie

  Terug naar overzicht

Bisdom Luik, dekenij Hilvarenbeek, patronaatsrecht St. Bernards (wereldlijk beneficie)

Rond 1270 schonken de heren van Breda hun recht om de pastoor te benoemen aan de St. Bernardsabdij; dit was wellicht een gevolg van het concordaat van Worms (investituurstrijd), waarbij overeengekomen werd dat het niet langer de wereldlijke heersers mochten zijn die de geestelijkheid aanduidden. In 1277 verkocht Arnold Van Leuven, de Heer van Breda, ook de tienden die hij in Loenhout bezat aan de Abdij van Sint-Bernards in Hemiksem. Dit was het begin van de band tussen Loenhout en deze abdij, een band die zou standhouden tot 1830.

Pastoors