Luchtfoto kerk, ca. 1970

1559-1611 Bisdom Antwerpen, dekenij Breda

  Terug naar overzicht

Bisdom Antwerpen, dekenij Breda, patronaatsrecht St. Bernards

Als gevolg van het Concilie van Trente werd in 1559 het bisdom Antwerpen opgericht met de bul Super universas door paus Paulus IV. Hiermee werden de bisdommen in de Nederlanden opnieuw ingedeeld. Loenhout verschoof toen van het bisdom Luik naar het bisdom Antwerpen, en van de dekenij Hilvarenbeek naar de dekenij Breda. De abdij van St. Bernards aan de Schelde bleef nog steeds de pastoors benoemen.

Pastoors